0
Creative Marketing การตลาดสร้างสรรค์ (PDF)
การเข้าใจส่งผลให้เกิดการคิดเป็นคอน Concept อย่างสร้างสรรค์ โดยมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนและวัดผลได้
หนังสือ185.25 บาท
e-books(PDF) ?149.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

         พลิกแนวคิดเรื่องการตลาด โดยเฉพาะแผนการตลาดสมัยใหม่ ด้วยหลักการตลาดที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง เหมาะกับผู้ที่อยากจะเข้าใจแก่นแท้ของการตลาด นักการตลาดรุ่นใหม่ที่ต้องการทำการตลาดให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย นักธุรกิจที่ต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงทีมการตลาดรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้าใจเรื่องแนวความคิดการตลาดอย่างลึกซึ้ง

สารบัญ

บทที่ 1 การตลาด คือ อะไร
บทที่ 2 การตลาดสร้างสรรค์
บทที่ 3 ทิศทางการตลาด
บทที่ 4 สถานการณ์ทางการตลาด
บทที่ 5 กระบวนการพัฒนาของลูกค้า
บทที่ 6 การวางกลยุทธ์
บทที่ 7 การเลือกกลุ่มเป้าหมาย
บทที่ 8 กลุ่มประชากรศาสตร์
บทที่ 9 เป้าหมายทางการตลาด
บทที่ 10 การวางตำแหน่งทางการตลาด
บทที่ 11 การปรับกลยุทธ์ให้แกร่งขึ้น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300002508 (PDF) 224 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ดำรงค์ พิณคุณ, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน