0
Creative Marketing การตลาดเชิงสร้างสรรค์
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ สำหรับแผนการตลาดสมัยใหม่
ผู้เขียน ดำรงค์ พิณคุณ
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สิ่งที่แบ่งแยก นักการตลาดห่วยๆ กับนักการตลาดขั้นเทพ ออกจากกัน คือ "ความคิดสร้างสรรค์" การเข้าใจ ส่งผลให้เกิด การคิด เป็น concept อย่างสร้างสรรค์ โดยมีแผนการปฎิบัติ ที่ชัดเจน และวัดผลได้ ยืดหยุ่นได้ เมื่อผลที่ได้รับ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ Creative Marketing จึงเรียบเรียงการตลาดยุคใหม่ ที่โลก social network มีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 Marketing is...การตลาด คืออะไร
บทที่ 2 Creative Marketing การตลาดสร้างสรรค์
บทที่ 3 Marketing Direction ทิศทางการตลาด
บทที่ 4 Market Situation สถานการณ์ทางการตลาด
บทที่ 5 Customer Development Process กระบวนการพัฒนาของลูกค้า
บทที่ 6 Vision + Strategy การวางกลยุทธ์
บทที่ 7 S+T+P การเลือกกลุ่มเป้าหมาย
บทที่ 8 Generation กลุ่มประชากรศาสตร์
บทที่ 9 Target Market เป้าหมายทางการตลาด
บทที่ 10 Marketing Positioning การวางตำปหน่งทางการตลาด
บทที่ 11 4P+4C+4E การปรับกลยุทธ์ให้แกร่งขึ้น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163945983 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 164 x 178 x 14 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดำรงค์ พิณคุณ, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน