0
CyberDict 8 Tab Plus
Best Learning Tool for New Generation เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะไซเบอร์ดิกเท่านั้น เครื่องมือเรียนรู้ด้านภาษาสำหรับคนรุ่นใหม่
ราคาพิเศษ2,990.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "CyberDict 8 Tab Plus"    จุดเด่นสินค้า
- Live Voice ระบบเสียงคมชัดสมจริง
- Built-in 281 Dictionaries จุพจนานุกรมต่างๆ ถึง 281 เล่ม
- Pronunciation Corrector เสริมทักษะการออกเสียงคำศัพท์
- Chinese Learning Course คอร์สเรียนภาษาจีนสำหรับคนไทยทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน และแบบทดสอบ
- Android ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2.3
- WiFi เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อรับข่าวสาร สาระความรู้และสิ่งบันเทิงได้อย่างรวดเร็ว
- Download Free Apps ดาวน์โหลดฟรีแอปพลิเคชั่นต่างๆ ได้มากมาย

    คุณลักษณะ
- Licensed Multi-Dictionaries มั่นใจในเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์จากสุดยอดพจนานุกรมลิขสิทธิ์ที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายครอบคลุมทุกแขนงวิชา
- Professional Dictionaries ด้วยความร่วมมือจากสถาบันชั้นนำทางด้านภาษาและสาขาวิชา เราจึงรวบรวมพจนานุกรมเฉพาะทางด้านต่างๆ ไว้มากมาย เช่น ทางด้านแพทยศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, การบริหารการจัดการ, ด้านกฏหมาย, วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- Multi-Language Dictionaries พจนานุกรมที่แปลความหมายภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างๆ ถึง 14 ภาษาได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ไทย, จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส,
เยอรมัน, สเปน, อิตาเลียน, รัสเซีย, โปรตุเกส, อินโดนีเซีย, เวียดนาม และ มาเลเซีย
- พจนานุกรมภาพประกอบ เรียนรู้คำศัพท์จากภาพและรายละเอียดปลีกย่อยในภาพ จากกว่า 180 หมวดหมู่ สามารถแสดงคำศัพท์เป็นภาษาต่างๆ ได้แก่ อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี และภาษาไทย
- LPCI Advanced Learning Technology โปรแกรมฝึกทักษะทางด้านภาษาด้วยการฟังการออกเสียงอย่างถูกต้องจากเจ้าของภาษา (L-Listen) ฝึกออกเสียงตาม (P-Practice) เปรียบเทียบเสียงกับเจ้าของภาษาเพื่อปรับปรุง (C-Compare) และปรับปรุงการออกเสียงให้ถูกต้องเหมือนต้นฉบับ (I-Improve)
- Advance Pronunciation Corrector เทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะในไซเบอร์ดิก ที่ช่วยให้ผู้เรียนฝึกการออกเสียงคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง โดยมีการเปรียบเทียบจากเสียงของเจ้าของภาษาพร้อมให้คะแนนเพื่อจะได้ปรับปรุงการออกเสียงให้ดียิ่งขึ้น
- Pronunciation Simulator เพราะการออกเสียงคำศัพท์ที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนรู้การออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ (Phonetic) เพื่อให้ท่านสามารถฝึกฝนด้วยตนเอง และยังมีภาพประกอบถึง 4 ภาษา คือ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
- ไวยากรณ์และวลีภาพเคลื่อนไหว เรียนรู้การใช้ไวยากรณ์และวลีอย่างเพลิดเพลินด้วยการชมการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวที่จำลองสถานการณ์กว่า 160 ตอนที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ไวยากรณ์ และช่วยในการจดจำได้อย่างง่ายดาย
- Genius Chinese Practice สื่ออัจฉริยะภาษาจีน เสริมการเรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง ผ่านสื่อวิดีทัศน์ที่จะช่วยท่านได้ฝึกฝนทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียน ประกอบด้วย 6 หมวดการเรียนรู้ ได้แก่ พินอินจีน ลักษณะขีด ส่วนแรกของตัวอักษรจีน โครงสร้างตัวอักษรจีน ศึกษาคำศัพท์ ลักษณะนาม และนอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากฟังก์ชั่นการแปลภาษา อังกฤษ-จีน และ จีน-อังกฤษ ได้อีกด้วย
- Advance Chinese Learning Curriculum Based VDO Chinese Learning Program เป็นโปรแกรมที่จำลองห้องเรียนภาษาจีนสำหรับคนไทยด้วยคอร์สเรียนภาษาจีนกลางที่ได้รับการออกแบบจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะสอนและอธิบายภาษาจีนในรูปแบบวิดีโอกว่า 109 หมวดการเรียนรู้
- แบบฝึกหัดทดสอบ และวัดระดับภาษาอังกฤษ
- แบบทดสอบฝึกทักษะการเรียนรู้ และโต้ตอบภาษาอังกฤษ
- แบบฝึกหัดคำศัพท์โทเฟิล
- แบบฝึกหัดการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ
- แบบฝึกหัดทักษะการฟัง และการเรียนรู้
- Google Play Store ท่านสามารถติดตั้ง Google Play Store สร้างบัญชีรายชื่อกับ Google เพื่อใช้สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นต่างๆ จากแอนดรอยด์ที่มีไว้ให้ท่านดาวน์โหลดทั้งแบบฟรีแอปพลิเคชั่น และแบบซื้อลิขสิทธิ์ได้มากกว่า 200,000 แอปพลิเคชั่น
- Internet Download ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนรู้ภาษาที่จัดเตรียมไว้สำหรับเครื่องโดยเฉพาะเมื่อมีการอัพเดต หรือเปิดโปรแกรมเช่น วิดีโอเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดผ่าน WiFi Internet โดยตรง

    ลิขสิทธิ์
- Professor (Honor) Dr.Wit Thiengburanathum Ph.D., B.Sc., MPA, LL.B.
- Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 7th edition ? Oxford University Press 2005
- Oxford-River Books English-Thai Dictionary ? Oxford University Press and River Books 2004, 2010
- Japanese - Thai Dictionary by Santaro, Honorary Translator (This license is provided by CyberDict, please double check by your side)
- Chinese - Thai Dictionary by Prof. Pei Xiaorui, Beijing University (This license is provided by CyberDict, please double check by your side)
- Comprehensive Chinese - English Dictionary ? Dalian Science & Engineering University press 2004
- The Standard Dictionary of Contemporary Chinese ( 2nd Edition) ? FOREIGN LANAUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS
- Thai - Chinese Dictionary, Chinese - English Dictionary, English - chinese Dictionary, Chinese Idioms, Genius Chinese Learning Tools, English   Phonetic Symbols, AICC Technology
- Voxware Voice Technology

    พจนานุกรม
- พจนานุกรมออกซฟอร์ด - ริเวอร์ บุ๊คส์ อังกฤษ - ไทย
- พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย The Nation’s Most Entries (ฉบับห้องสมุด)
- พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย (ฉบับซุปเปอร์ไมโครซอฟท์)
- พจนานุกรมตัวอย่างประโยค/วลีภาษาอังกฤษ
- พจนานุกรมภาษาศาสตร์ อังกฤษ-ไทย
- สารานุกรมบริแทนนิกา อังกฤษ-ไทย
- พจนานุกรมคำศัพท์ครอสเวิร์ด
- พจนานุกรมออกซฟอร์ด แอดว้านส์เลิร์นเนอร์
- พจนานุกรมลองแมน อังกฤษ-อังกฤษ
- พจนานุกรมไทย-อังกฤษ (ฉบับ New Age)
- พจนานุกรม 14 ภาษา
- พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
- พจนานุกรมอังกฤษ-จีน
- พจนานุกรม TOEFL-MBA-GRE
- พจนานุกรมรูปภาพ
- พจนานุกรมสำนวนและวลีภาษาอังกฤษ
- พจนานุกรมสำนวนอเมริกัน
- พจนานุกรมคำศัพท์สแลง 5 ภาษา
- พจนานุกรมสแลงภาษาพูด
- คำศัพท์กริยา 3 ช่อง
- พจนานุกรมคำศัพท์ย่อ อังกฤษ-อังกฤษ
- พจนานุกรมคำย่อ อังกฤษ-ไทย
- พจนานุกรมคำพ้องเสียง
- พจนานุกรมคำเหมือน อังกฤษ-ไทย
- พจนานุกรมพุทธศาสตร์ อังกฤษ-ไทย
- พจนานุกรมคำศัพท์แยกตามหมวดหมู่
- พจนานุกรมทบทวนคำศัพท์
- พจนานุกรมไทย-ไทย
- พจนานุกรมไทย-ไทย และคำราชาศัพท์
- พจนานุกรมไทย-ไทย-อังกฤษ
- พจนานุกรมไทย-จีน
- พจนานุกรมพุทธศาสตร์ หมวดธรรม
- พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ไทย-อังกฤษ
- พจนานุกรมจีน-ไทย
- พจนานุกรมจีน-อังกฤษ
- พจนานุกรมจีน-อังกฤษ ฉบับสมบูรณ์
- พจนานุกรมจีน-จีน-อังกฤษ
- พจนานุกรมสำนวนจีน
- พจนานุกรม 165 อิน 1
- พจนานุกรมญี่ปุ่น-ไทย (คานะ)
- พจนานุกรมญี่ปุ่น-ไทย (โรมายิ)
- พจนานุกรมคันจิ-ไทย (คานะ)
- พจนานุกรมคันจิ-ไทย (โรมายิ)
- พจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่น
- พจนานุกรมแพทยศาสตร์
- พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์-สาธารณสุข อังกฤษ-ไทย
- พจนานุกรมเภสัชวิทยาและสมุนไพร อังกฤษ-ไทย
- พจนานุกรมเภสัชวิทยาและสมุนไพร ไทย-อังกฤษ
- พจนานุกรมสุภาพจิต อังกฤษ-ไทย
- พจนานุกรมสุภาพจิต ไทย-อังกฤษ
- พจนานุกรมศาสนา-สังคมและสุขภาพ
- พจนานุกรมความงามและสุขภาพ
- พจนานุกรมศัพท์ห้าวัยและสุขภาพ
- พจนานุกรมเวชศาสตร์ครอบครัว
- พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและการแพทย์ทางเลือก อังกฤษ-ไทย
- พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและการแพทย์ทางเลือก ไทย-อังกฤษ
- พจนานุกรมอาหาร การกีฬา ยา และการส่งเสริมสุขภาพ อังกฤษ-ไทย
- พจนานุกรมอาหาร การกีฬา ยา และการส่งเสริมสุขภาพ ไทย-อังกฤษ
- พจนานุกรมยาใหม่
- พจนานุกรมโรคและการบำบัด
- พจนานุกรมคอมพิวเตอร์
- พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์
- พจนานุกรมคำย่อ IT
- พจนานุกรมวิศวกรรมไฟฟ้า
- พจนานุกรมวิศวกรรมยานยนต์
- พจนานุกรมวิศวกรรมศาสตร์
- พจนานุกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- พจนานุกรมวิทยาศาสตร์
- พจนานุกรมการบัญชี
- พจนานุกรมการธนาคาร
- พจนานุกรมการพาณิชย์
- พจนานุกรมเศรษฐศาสตร์
- พจนานุกรมการเงิน
- พจนานุกรมการจัดการ
- พจนานุกรมการตลาด
- พจนานุกรมทรัพยากรบุคคล อังกฤษ-ไทย
- พจนานุกรมทรัพยากรบุคคล ไทย-อังกฤษ
- พจนานุกรมจริยศาสตร์ อังกฤษ-ไทย
- พจนานุกรมจริยศาสตร์ ไทย-อังกฤษ
- พจนานุกรมการขนส่ง
- พจนานุกรมกฎหมายไทย อังกฤษ-ไทย
- พจนานุกรมกฎหมายไทย ไทย-อังกฤษ
- พจนานุกรมสัตว์และพืช
- พจนานุกรมนกในประเทศไทย
- พจนานุกรมพืชสมุนไพร
- พจนานุกรมการกีฬาและเกม
- สารานุกรมบริแทนนิกา
- พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์-สาธารณสุข ไทย-อังกฤษ

    ข้อมูลเฉพาะรุ่น
ผลิตภัณฑ์ : Besta
เครื่องรุ่น : CyberDict 8 Tab
CPU : Samsung S5PV210 1.2GHz
OS : Android 2.3
NAND Flash : 8GB
RAM : DDR2 512MB
Internal Micro SD : 4GB (Besta's download Titles)
LCM : 7" WVGA (800*480), 24 bit Colors
Touch Panel : Multi Touch (Capacitive)
Battery : Li-Polymer 3200 (1600x2) mAh
Adaptor : Input : AC 100 - 240V, 50/60Hz, Output DC 9V, 2A
Speaker : Yes
G-Sensor : Yes
Microphone : Built-in
Earphone : Stereo, 3.5mm Jack
Volume : Software Control
LCD Contrast : Software Control
LED : Recharge Indicator (1 Color)
PC Connectivity : USB 2.0 High Speed
Expansion : Micro SDHC Slot x 1
HDMI : C type HDMI connector
Camera : 0.3M Pixel
Internet : WIFI (802.11 b/g/n)

    อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย
1. เครื่อง Besta CyberDict 8 Tab Plus
2. สายชาร์จ
3. สาย USB
4. คู่มือการใช้งาน
5. ใบรับประกันสินค้า
6. Case หนังสีดำ

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 0229720139184
ขนาด: 245 x 235 x 55 มม.
น้ำหนัก: 940 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน