0
Daily Chinese สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที
ภาษาจีน...พูดทุกวัน สนทนาทั้งวัน ใช้ในชีวิตประจำวัน พูดเก่ง พูดคล่องเหมือนเจ้าของภาษา
ผู้เขียน นีน่า กัว
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Daily Chinese สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมบทสนทนาที่สามารถนำไปใช้สนทนาถามหรือตอบได้ในชีวิตประจำวัน เริ่มต้นเหตุการณ์ตั้งแต่ตื่นนอน อาบน้ำแปรงฟัน เดินทางไปเรียนหรือไปทำงาน การเรียนหรือการทำงาน การรับประทานอาหาร การดื่มเครื่องดื่ม การไปซื้อของต่าง ๆ นานา ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ในชีวิต ไปจนถึงการเข้านอน ประโยคทั้งหมดแปลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีน ใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันและการทำงาน ทำให้บทสนทนาถูกต้องและมีความเป็นธรรมชาติแบบที่เจ้าของภาษาใช้กัน นำเสนอพร้อมคำอ่าน และความหมายที่เข้าใจง่าย รับประกันว่าคุณจะพูดเก่ง พูดคล่องเหมือนเจ้าของภาษาอย่างแน่นอน!

สารบัญ

- ประโยคเกี่ยวกับการตื่นนอน
- ประโยคเกี่ยวกับการอาบน้ำแปรงฟัน
- ประโยคเกี่ยวกับการแต่งตัว
- ประโยคเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเช้า
- ประโยคเกี่ยวกับการเดินทาง
- ประโยคเกี่ยวกับการแนะนำตัวและพูดคุยกับเพื่อนใหม่
- ประโยคเกี่ยวกับการทักทายและการกล่าวลา
- ประโยคเกี่ยวกับการเรียนที่โรงเรียน
- ประโยคเกี่ยวกับการเรีนนที่มหาวิทยาลัย
- ประโยคเกี่ยวกับการสอบ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164417571 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 140 x 202 x 13 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อ่านเพลิน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน