0
Designing Machine Learning Systems
หลักการและเทคนิคจากประสบการณ์จริงในธุรกิจ เรียบเรียงด้วยสำนวนไทย อ่านเข้าใจง่าย
ผู้เขียน Chip Huyen
หนังสือ617.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ระบบแมชชีนเลิร์นนิ่งมีทั้งความซับซ้อน และแตกต่างไม่ซ้ำกัน เพราะมีองค์ประกอบจำนวนมาก และมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย อีกทั้งการสร้างระบบขึ้นอยู่กับข้อมูล ซึ่งแต่ละกรณีก็มีข้อมูลไม่เหมือนกัน หนังสือ "Designing Machine Learning Systems" เล่มนี้ จึงเสนอการเรียนรู้แบบองค์รวม โดยให้แนวทางการออกแบบระบบ ML ที่วางใจได้ รองรับการปรับขนาด บำรุงรักษาง่าย และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และข้อกำหนดทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้

    เนื้อหาภายในเล่มจะช่วยให้คุณเรียนรู้ในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ ขั้นตอนทางวิศวกรรมข้อมูล และการเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม และการเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ การสร้างกระบวนการอัตโนมัติสำหรับการพัฒนาแบบต่อเนื่อง การประเมิน การปรับใช้และการอัพเดทโมเดล การพัฒนาระบบตรวจสอบ เพื่อตรวจจับและแก้ไขปัญหาที่อาจพบขณะใช้งาน สถาปัตยกรรมของแพล็ตฟอร์ม ML ที่ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายกรณี การพัฒนาระบบ ML ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและธุรกิจ จึงเหมาะสำหรับผู้บริหารไอทียุคใหม่, CIO, MIS Manager, Data Scientist และผู้สนใจทำโปรเจกต์ ML/AI ทั่วไป เพื่อวางแผนการผลิต และพัฒนาโมเดลและแอพพลิเคชันด้าน ML/AI ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องเชื่อถือได้

สารบัญ

บทที่ 1 ภาพรวมของระบบแมชชีนเลิร์นนิ่ง
บทที่ 2 การออกแบบระบบแมชชีนเลิร์นนิ่งเบื้องต้น
บทที่ 3 ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมข้อมูล
บทที่ 4 ข้อมูลสำหรับการฝึก
บทที่ 5 งานวิศวกรรมฟีเจอร์
บทที่ 6 การพัฒนาโมเดลและประเมินผลแบบออฟไลน์
บทที่ 7 การปรับใช้โมเดลและการให้บริการ
บทที่ 8 การเปลี่ยนแปลงการแจกแจงข้อมูลและการเฝ้าติดตาม
บทที่ 9 การเรียนรู้ต่อเนื่องและการทดสอบขณะใช้งาน
บทที่ 10 โครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือสำหรับ MLOps
บทที่ 11 ML กับด้านที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

คำนิยม
"นี่คือหนังสือที่ดีที่สุด ที่ช่วยให้คุณรู้ถึงวิธีสร้าง นำไปใช้ และปรับขนาด โมเดลแมชชีนเลิร์นนิ่งในบริษัท เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด"Josh Wills- วิศวกรซอฟต์แวร์บริษัท WeaveGrid และอดีตผู้อำนวยการด้าน Data Engineering ที่ Slack
"หนังสือที่เป็นทั้งแผนที่และเข็มทิศ ซึ่งให้มุมมองรอบด้าน เป็นหนังสือที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ML ต้องอ่าน"Jacopo Tagliabue- ผู้อำนวยการฝ่าย AI, Coveo
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168282304 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 165 x 240 x 17 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์CORE FUNCTION, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2022
ชื่อเรื่องต้นฉบับDesigning Machine Learning Systems
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : O'Reilly Media, Inc.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน