0
Dictionary English-Thai and Thai-English
พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ กริยา 3 ช่อง คำเหมือน-คำตรงข้าม จังหวัดในประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษ คำศัพท์แยกหมวด 4 สี (เพื่อง่ายต่อการจำ) คำศัพท์น่ารู้ในภาษาต่าง ๆ (ประเทศสมาชิกอาเซียน) ฯลฯ
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Dictionary English-Thai and Thai-English" เล่มนี้ ได้รวบรวมคำศัพท์ที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้ ต้องเรียนมารวมไว้ในเล่มเดียว ทั้งกริยา 3 ช่อง คำเหมือน-คำตรงข้าม จังหวัดในประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษ คำศัพท์แยกหมวด 4 สี (เพื่อง่ายต่อการจำ) คำศัพท์น่ารู้ในภาษาต่าง ๆ (ประเทศสมาชิกอาเซียน) ตารางเทียบเสียงพยัญชนะ-สระ (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้ใช้ค้นหาคำศัพท์ที่ถูกต้อง ทันสมัย เหมาะกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

สารบัญ

- อักษรย่อในพจนานุกรม
- ตารางเทียบเสียง พยัญชนะ-สระ (ไทย-อังกฤษ)
- number (นัมเบอร์) จำนวนนับ (ตัวเลข)
- วัน / ลำดับที่
- Day (เดย์) วัน
- Month (มันธ์) เดือน
- Subjects (ซับเจ็คทซ์) วิชา
- Direction (ไดเร็คเชิน) ทิศทาง
- Colours (คัลเลอร์ส) สี
- หมวด Family (แฟมิลี่) ครอบครัว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167863436 (ปกอ่อน) 704 หน้า
ขนาด: 105 x 142 x 34 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ยัวร์บุ๊ค, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน