0
Doraemon หัดอ่าน ABC
เรียนรู้อักษรภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัว พร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงาม ช่วยกระตุ้นความสนใจของเด็กๆ ทำให้จดจำได้ง่ายขึ้น
หนังสือ52.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Pop up Doraemon หัดอ่าน ก.ไก่" เรียนรู้อักษรภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัว พร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงาม ช่วยกระตุ้นความสนใจของเด็กๆ ทำให้จดจำได้ง่ายขึ้น

    ประโยชน์
- อักษรภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัว พร้อมคำอ่านออกเสียง
- ฝึกการจดจำ กระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาการของสมอง
- เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและครูผู้สอน
- เหมาะกับเด็กๆ และผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ

    คำแนะนำ
- คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูอ่านออกเสียงอักษรภาษาอังกฤษ ขณะแสดงอักษรภาษาอังกฤษแต่ละหน้า แล้วให้น้องๆ ออกเสียงตาม จะช่วยเสริมทักษะการพูดและอ่าน วิธีการเล่นเหล่านี้ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เด็กๆ ผู้ปกครองและคุณครูสามารถสร้างกฎกติตาและวิธีเล่นใหม่ๆ ได้ไม่จำกัด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8856652029621 (ปกอ่อน) 16 หน้า
ขนาด: 103 x 130 x 26 มม.
น้ำหนัก: 100 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์วรรณาพับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน