0
Drawing of Biology ภาพจำ ชีววิทยา พิชิตข้อสอบเต็ม 100%
ภาพวาดจากนักเรียนเกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกคน พวกเขาใช้เทคนิคการจำภาพและบูรณาการเพื่อทำข้อสอบ
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ชีววิทยา" เป็นวิชาที่มีเนื้อหาที่ค่อนข้างละเอียดมากพอสมควร ทั้งยังเป็นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์ด้วย หนังสือเล่มนี้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำความเข้าใจชีววิทยาได้ด้วยตัวเอง ด้วยการนำเนื้อหาที่นักเรียนต้องรู้ และจำให้ได้เพื่อการเรียนและการสอบ ภาพวาดจากนักเรียนเกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกคน พวกเขาใช้เทคนิคการจำภาพเพื่อทำข้อสอบแบบบูรณาการ สำหรับการทำข้อสอบชีววิทยา เพียงจำภาพสำคัญ ก็สามารถทำข้อสอบได้ทันที

    เมื่อนักเรียนทุกคนได้ใช้ หนังสือ "Drawing of Biology ภาพจำ ชีววิทยา พิชิตข้อสอบเต็ม 100%" เล่มนี้ ประกอบการเรียน การศึกษา รวมทั้งใช้ทบทวนสำหรับการสอบ จะทำให้มีทักษะในการจำในศัพท์เฉพาะ สามารถนำไปต่อยอดและทำคะแนนสอบได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะหนังสือเล่มนี้ ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนทุกคน ให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีการจัดลำดับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีระบบ

สารบัญ

- สัดส่วนของธาตุที่พบในเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิต
- สัดส่วนของสารเคมีในร่างกายมนุษย์
- สูตรโมเลกุลของกลูโคส
- การเปรียบเทียบโครงสร้างของมอโนแซ็คคาไรด์ ไดแซ็คคาไรด์ และพอลิแซ็คคาไรด์
- กรดไขมันอิ่มตัว
- โครงสร้างของลิพิด
- การเรียงตัวของโมเลกุลฟอสโฟลิพิด
- กรดอะมิโน
- โครงสร้างของโปรตีน
- โครงสร้างนิวคลีโอไทด์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306317 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 11 มม.
น้ำหนัก: 475 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน