0
ลด 20%
EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส (Audio)
เทคนิคการบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ ที่ปฏิบัติได้จริง และอย่างได้ผล
audiobook สนพ.ซีเอ็ด ลด 20%
อ่านต่อ
หนังสือ80.75 บาท
e-books(PDF) ?59.50 บาท
e-books(EPUB) ?69.00 บาท
audioCD195.00 บาท
audiobooks111.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้นำเสนอเครื่องมือที่เป็นเทคนิค วิธีการ และข้อคิดสะกิจใจในการควบคุมอารมณ์ที่อ่านเข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยเทคนิคที่น่าสนใจ เช่น –จงเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ อย่าจินตนาการเอาเอง,อย่ากักตุนเชื้อเพลิงทางอารมณ์, อย่าหูเบา, อย่าแบ่งชั้นของค่าความอดกลั้นทางอารมณ์, คิดว่าเขาเป็นคนสติไม่ดี,คิดว่าเขาคือคนสำคัญ, คิดว่าเป็นเรื่องสมมติ, ลด ละ เลิก อารมณ์มือสอง, หลีกเลี่ยงการตอกตะปูทางอารมณ์, หลีกเลี่ยงจุดเดือดทางอารมณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้แนวทางการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัวและการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

สารบัญ

ภาคที่ 1 เทคนิคการบริหารอารมณ์
-จงเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์
-อย่าจินตนาการเอาเอง
-อย่ากักตุนเชื้อเพลิงทางอารมณ์
-อย่าหูเบา
-อย่าแบ่งชั้นของค่าความอดกลั้นทางอารมณ์
-คิดว่าเขาเป็นคนสติไม่ดี
-คิดว่าเขาคือคนสำคัญ
-คิดว่าเป็นเรื่องสมมติ
-ลด ละ เลิก อารมณ์มือสอง
-หลีกเลี่ยงการตอกตะปูทางอารมณ์
-หลีกเลี่ยงจุดเดือดทางอารมณ์
-เลือกคบดพื่อนไว้เตือนใจ
-ฝึกแยกประสาทการรับรู้
-ฝึกแยกประสาทการรับรู้
-ฝึกซ้อมล้มเหลวทางอารมณ์
-ทำตัวเป็นกรรมการกีฬา
ภาคที่ 2 แนวทางการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้
-แนวทางการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว
-แนวทางการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
-ข้อคิดส่งท้าย

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5524100001118 0Bytes (Audio) 22 บท
ประเภท: Audiobook
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน