0
หนังสือเสียง EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส
เทคนิคการบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ ที่ปฏิบัติได้จริง และอย่างได้ผล
หนังสือ80.75 บาท
e-books(PDF) ?59.50 บาท
e-books(EPUB) ?69.00 บาท
audioCD195.00 บาท
audiobooks111.20 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    หนังสือเสียงนี้ ต้องการนำเสนอเครื่องมือที่เป็นเทคนิค วิธีการ และข้อคิดสะกิดใจในการควบคุมอารมณ์ ที่ฟังเข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้ตริงในชีวิตประจำวัน จากประสบการณ์จริงของ "เจ้าของเรื่อง"    ในการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้คำปรึกษา และเป็นวิทยากร ซึ่งได้พบว่า ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของคนไทยในการทำงานองค์กรต่างๆ คือ ปัญหาด้านการควบคุมและจัดการกับอารมณ์ ทั้งอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่น ค้นพบวิธีการจัดการกับอารมณ์กันได้แล้วกับ "หนังสือเสียง EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส" 

เนื้อหาภายในประกอบด้วย
00 Introduction
01 คำนำ
02 บทนำ
03 "บทที่ 1 เทคนิคการควบคุมอารมณ์" 
04 อย่าจินตนาการเอาเอง
05 อย่ากักตุนเชื้อเพลิงทางอารมณ์
06 อย่าหูเบา
07 อย่าแบ่งชั้นของค่าความอดกลั้นทางอารมณ์
08 คิดว่าเขาเป็นคนสติไม่ดี
09 คิดว่าเขาเป็นคนสำคัญ
10 คิดว่าเป็นเรื่องสมมติ
11 ลด ละ เลิก อารมณ์มือสอง
12 หลีกเลี่ยงการตอกตะปูทางอารมณ์
13 หลีกเลี่ยงจุดเดือนทางอารมณ์
14 เลือกคบเพื่อนไว้เตือนใจ
15 ฝึกแยกประสาทการรับรู้
16 ฝึกซ้อมล้มเหลวทางอารมณ์
17 ทำตัวเป็นกรรมการกีฬา
18 รักใครกันแน่
19 ระเบิดอารมณ์ ใช้แล้วกู้คืนไม่ได้
20 อารมณ์เรา เอาเขาอยู่
21 "บทที่ 2 แนวทางการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้" 

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5524100000982
ขนาด: 135 x 190 x 13 มม.
น้ำหนัก: 75 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน