0
Easy Dict รุ่น A811 (Red)
อยากเก่างภาษาต้องใช้ Easy Dict ครบทุกฟังก์ชั่นของการเรียนรู้ และความบันเทิงสมบูรณ์แบบทั้งภาพและเสียง ให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งาน
ราคาพิเศษ2,790.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

ก้าวสู่โลกของการเรียนรู้และพัฒนาทางด้านภาษาอย่างแท้จริงกับสุดยอดเครื่องเรียนภาษามัลติมีเดีย หน้าจอสี Easy Dict รุ่น A811 ครบทุกฟังก์ชันของการเรียนรู้ และความบันเทิง สมบูรณ์แบบทั้งภาพและเสียงให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งาน

อุปกรณ์ในกล่องประกอบด้วย

1. เครื่อง Easy Dict รุ่น A811
2. ถ่าน AAA จำนวน 2 ก้อน
3. ชุดหูฟัง 1 คู่
4. สาย USB 1 เส้น
5. ซองหนัง 1 ซอง
6. คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
7. ซีดี 1 แผ่น
8. ใบรับประกัน 1 แผ่น
9. บัตรรับรองคุณภาพ 1 ใบ

คุณสมบัติเฉพาะ Specifications

จอแสดงผล : หน้าจอขาว-ดำ LCD ขนาด 3.6 นิ้ว
ความละเอียดจอภาพ : 320 x 160 พิกเซล
หน่วยความจำในตัวเครื่อง : 1 GB
หน่วยความจำภายนอก : รองรับการ์ด Micro SD สูงสุด 4 GB
ระบบการออกเสียง : Human Voice เสียงมนุษย์จริง
ระบบออกเสียง : ระบบ Hi-Fi สเตอริโอ
การออกเสียงคำศัพท์ : 9 ภาษา คือ ไทย, อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, รัสเซีย
การออกเสียงบทสนทนา : 5 ภาษา คือ อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, เยอรมัน
การป้อนข้อมูล : 1 วิธี แป้นคีย์บอร์ด
วิธีป้อนข้อมูลภาษาจีน : 3 วิธี พินยิน, วูปี่, ปี่หว่า
การแสดงภาษาบนเมนู : 4 ภาษา คือ ไทย, อังกฤษ, จีน (ตัวเต็ม) และ จีน (ตัวย่อ)
การเชื่อมต่อข้อมูล : USB Port Hi-Speed Version 1.1
ชนิดแบตเตอรี่ : ถ่านอัลคาไลน์ AAA จำนวน 2 ก้อน
ขนาด : (กว้าง x ยาว x หนา) 114.95 x 79.0 x 18.90 มม.

คุณสมบัติเด่น

- สุดคุ้มกับพจนานุกรมลิขสิทธิ์กว่า 200 เล่ม พร้อม Longman Dictionary
- เพิ่มเติมกับพจนานุกรมภาษาต่างประเทศ 8 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, สเปน, รัสเซีย แยกเป็นเล่ม ๆ
   ให้ความหมายที่ละเอียดกว่า
- ปรับปรุงใหม่! พจนานุกรมจีนไทย, ญี่ปุ่นไทย และเกาหลีไทย
- โดดเด่นด้วยฟังก์ชั่น “ค้นหาด่วน” ค้นหาคำศัพท์ ประโยค เพลง อีบุ๊ค รูปภาพ ได้ทันทีตั้งแต่เปิดเครื่อง
- ระบบเสียง Human Voice เสียงมนุษย์จริง ถูกต้อง ชัดเจน
- ฝึกพูดบทสนทนาให้คล่องกับฟังก์ชั่น บทสนทนา 5 ภาษา และพูดโต้ตอบ
- สะดวกและรวดเร็วกับการแปลประโยคหรือบทความอังกฤษจีน หมดกังวลเรื่องการใช้ไวยากรณ์
- วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระดับสูงกับข้อสอบ TOEFL, IELS และ MBA
- เรียนรู้ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง พร้อมแบบทดสอบความเข้าใจ
- เพลิดเพลินกับการฟังเพลง MP3, บันทึกเสียง, อัลบั้มรูป, อีบุ๊ค และเกมส์
- หน่วยความจำภายใน 1 GB พร้อมรองรับ Micro SD 4 GB

ฟังก์ชั่นการทำงานในตัวเครื่อง

เมนูพจนานุกรม

พจนานุกรมหลัก 24 เล่ม

1.พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ-จีน ฉบับลิขสิทธิ์ Longman Dictionary
2.พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย (Microsoft’s) ฉบับลิขสิทธิ์ โดย ศ.ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
3.พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับลิขสิทธิ์ซีเอ็ด โดย ศ.ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
4.พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับลิขสิทธิ์ซีเอ็ด โดย ศ.ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
5.พจนานุกรมไทย-ไทย ฉบับห้องสมุด ลิขสิทธิ์โดย ศ.ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
6.พจนานุกรมไทย-ไทย-อังกฤษ ลิขสิทธิ์โดย ศ.ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
7.พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ
8.พจนานุกรมอังกฤษ-จีน
9.พจนานุกรมจีน-อังกฤษ
10.พจนานุกรมจีน-จีน
11.พจนานุกรมสำนวนจีน
12.พจนานุกรมสุภาษิตจีน
13.พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับลิขสิทธิ์โดย Easy Edition เรียบเรียงโดย คณาจารย์ชาวจีน จากมหาวิทยาลัยซานตง
14.พจนานุกรมไทย-จีน ฉบับลิขสิทธิ์โดย Easy Edition เรียบเรียงโดย คณาจารย์ชาวจีน จากมหาวิทยาลัยซานตง
15.พจนานุกรมญี่ปุ่น-ไทย
16.พจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่น
17.พจนานุกรมเกาหลี-ไทย
18.พจนานุกรมไทย-เกาหลี
19.พจนานุกรมวลีและสำนวนอังกฤษ ฉบับลิขสิทธิ์โดย ชาญ ชินวรกิจกุล

พจนานุกรมเฉพาะทาง 22 เล่ม

1.วิทยาศาสตร์การแพทย์
2.โรคและการบำบัด
3.วิศวกรรม
4.วิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, เคมี, ดาราศาสตร์, อุตุนิยมวิทยา)
5.วิทยาศาสตร์การขนส่งและยานยนต์
6.กฎหมาย (อังกฤษ-ไทย)
7.กฎหมาย (ไทย-อังกฤษ)
8.การโฆษณา (อังกฤษ-ไทย)
9.การบริหารธุรกิจ (อังกฤษ-ไทย)
10.การวิจัยธุรกิจ (อังกฤษ-ไทย)
11.การปฎิบัติการ (อังกฤษ-ไทย)
12.พฤติกรรมองค์กร (อังกฤษ-ไทย)
13.บริหารทรัพยากรมนุษย์ (อังกฤษ-ไทย)
14.การจัดการ (อังกฤษ-ไทย)
15.การตลาด (อังกฤษ-ไทย)
16.การค้า (อังกฤษ-ไทย)
17.การธนาคาร (อังกฤษ-ไทย)
18.การเงิน (อังกฤษ-ไทย)
19.การบัญชี (อังกฤษ-ไทย)
20.เศรษฐศาสตร์ (อังกฤษ-ไทย)
21.คอมพิวเตอร์และไอที (อังกฤษ-ไทย)

พจนานุกรมเสริม 7 เล่ม

1.คำศัพท์ข้อสอบ TOEFL, IELTS, TOEIC
2.อักษรย่อภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ไทย)
3.อักษรย่อภาษาไทย (ไทย-ไทย)
4.สำนวนอังกฤษ (อังกฤษ-ไทย)
5.สำนวนไทย (ไทย-ไทย)
6.สุภาษิตและคำพังเพย (อังกฤษ-ไทย)
7.สุภาษิตและคำพังเพย (ไทย-อังกฤษ)
8.คำราชาศัพท์
9.คำเหมือน
10.คำศัพท์หมวด

คำศัพท์ข้อสอบ

1.TOEFL
2.IELTS
3.GRE
4.MBA

พจนานุกรมภาษาต่างประเทศ10 เล่ม

1.อังกฤษ-ญี่ปุ่น
2.ญี่ปุ่น-อังกฤษ
3.อังกฤษ-เกาหลี
4.เกาหลี-อังกฤษ
5.อังกฤษ-ฝรั่งเศส
6.ฝรั่งเศส-อังกฤษ
7.อังกฤษ-เยอรมัน
8.เยอรมัน-อังกฤษ
9.อังกฤษ-สเปน
10.สเปน-อังกฤษ
11.อังกฤษ-รัสเซีย
12.รัสเซีย-อังกฤษ

พจนานุกรมดาวน์โหลด สามารถรองรับการดาวน์โหลดพจนานุกรมเล่มอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ

1.อังกฤษ-ไทย ฉบับลิขสิทธิ์ Easy Edition เรียบเรียงและตรวจสอบโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.ไทย-อังกฤษ ฉบับลิขสิทธิ์ Easy Edition
3.จีนธุรกิจ (จีน-อังกฤษ-ไทย)
4.จีนธุรกิจ (อังกฤษ-ไทย-จีน)
5.จีนธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ-จีน)
6.อักษรย่อสายการบิน
7.สัตว์และพืชในประเทศไทย
8.การธนาคาร (ไทย-อังกฤษ)
9.การธนาคาร (ไทย-ไทย)
10.การธนาคาร (ไทย-ไทย-อังกฤษ)
11.ยาและยาใหม่
12.นกในประเทศไทย
13.ผีเสื้อในประเทศไทย
14.เศรษฐศาสตร์ (ไทย-อังกฤษ)
15.เศรษฐศาสตร์ (ไทย-ไทย)
16.เศรษฐศาสตร์ (ไทย-ไทย-อังกฤษ)
17.อักษรย่อภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-อังกฤษ-ไทย)
18.พุทธจริยศาสตร์
19.การเงิน (ไทย-อังกฤษ)
20.การเงิน (ไทย-ไทย)
21.การเงิน (ไทย-ไทย-อังกฤษ)
22.บริหารทรัพยากรมนุษย์ ฉบับ Easy Edition (อังกฤษ-ไทย)
23.บริหารทรัพยากรมนุษย์ ฉบับ Easy Edition (ไทย-อังกฤษ)
24.การตลาด (ไทย-อังกฤษ)
25.การตลาด (ไทย-ไทย)
26.การตลาด (ไทย-ไทย-อังกฤษ)
27.โอลิมปิค (อังกฤษ-จีน)
28.กริยาวลีและสำนวน (อังกฤษ-ไทย)
29.สำนวนและคำพังเพย (อังกฤษ-ไทย)
30.สำนวนและคำพังเพย (ไทย-อังกฤษ)
31.คำสแลง
32.คำพ้อง (อังกฤษ-อังกฤษ-ไทย)
33.อักษรย่อภาษาไทย (ไทย-ไทย)
34.วุฒิการศึกษาไทย
35.หน่วยงานราขการไทย
36.สมุนไพรไทย (อังกฤษ-ไทย)
37.สมุนไพรไทย (ไทย-ไทย)
38.ประเทศทั่วโลก (อังกฤษ-ไทย)
39.สายการบิน

เมนูเรียน

1.แปล แปลคำศัพท์ วลี ประโยค หรือบทความต่างๆ ได้รวดเร็ว ทันใจ หมดกังวลเรื่องการใช้ไวยากรณ์
2.พูดโต้ตอบ ฝึกพูดบทสนทนาโต้ตอบจากเจ้าของภาษาตัวจริงจากหลากหลายสถานการณ์ที่สำคัญๆ
3.ทบทวน เทคนิคในการจดจำคำศัพท์ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
4.ข้อสอบ วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษจากข้อสอบ TOEFL, IELTS, MBA
5.ฝึกการฝึกทักษะการฟังสำเนียงจากเจ้าของภาษาให้คุ้นหูจากแบบฝึกหัดและข้อสอบมากมาย
6.บทสนทนา ฝึกพูดบทสนทนาหลากหลายหัวข้อกว่า 5 ภาษา อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, เยอรมัน จากเสียงของเจ้าของภาษา
7.ไวยากรณ์ เรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานกว่า 22 หมวด
8.ฝึกออกเสียง เรียนรู้สัญลักษณ์การออกเสียงพื้นฐานที่ถูกต้อง พร้อมแบบทดสอบ
9.ข้อมูลควรรู้ ข้อมูลสำคัญมากมายที่ควรรู้ อาทิ วันสำคัญของไทย, เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน, ความรู้เรื่องวิตามิน, คำขวัญวันเด็ก, วิธีปฐมพยาบาล
    รวมทั้งสูตรคณิตศาสตร์และตารางธาตุทางเคมี

เมนูมัลติมีเดีย

1.เครื่องเล่นเพลง MP3 ฟังเพลงอันไพเราะ พร้อมรองรับการแสดงเนื้อร้อง 3 ภาษา ไทย, อังกฤษ, จีน
2.เครื่องบันทึกเสียง ไม่พลาดชั่วโมงสำคัญกับการบันทึกเสียงที่ยาวนานต่อเนื่องด้วยการบันทึกเสียงแบบดิจิตอล
3.อีบุ๊คพูดได้ เติมอาหารสมองอย่างไร้ขีดจำกัด โดยสามารถสร้างอีบุ๊คส่วนตัวหรือดาวน์โหลดจาก Internet Download ได้อย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมเทคโนโลยีที่สามารถอ่านหนังสือให้คุณฟังได้ทั้งเล่มกว่า 2 ภาษา อังกฤษและจีน และการตั้งค่าเวลาเลื่อนหน้าอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวกในการอ่านอีบุ๊คมากขึ้น
4.อัลบั้มรูป เก็บภาพประทับใจไว้ในอัลบั้มรูปส่วนตัว ที่สามารถรองรับไฟล์ .JPG, .BMP, .GIF
5.เกมส์ คลายเครียดและฝึกสมองด้านไหวพริบปฎิภาณ กับเกมส์สุดฮิตกว่า 7 เกมส์

เมนูผู้ช่วย

1.นามบัตร การบันทึกข้อมูลต่างๆ ของผู้ที่ต้องการติดต่อ
2.สมุดบันทึก การบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ หรือรายการที่ต้องทำในแต่ละวัน
3.ตารางนัด การบันทึกนัดหมายสำคัญๆ และตั้งค่าเวลาเตือนได้
4.ตารางเรียน สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ต้องการทำตารางเรียนในแต่ละวัน โดยสามารถระบุชื่ออาจารย์, ห้องเรียน และเวลาเรียนได้
5.บัญชี จัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายส่วนตัว พร้อมสรุปยอดเงินคงเหลือได้
6.เครื่องคำนวณ ประกอบด้วยเครื่องคิดเลขอย่างง่าย 11 หลัก, เครื่องคำนวณทางวิทย์, เครื่องแปลงหน่วยเมตริก, เครื่องแปลงสกุลเงิน
    และเครื่องแปลงระบบ

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8858683500452
ขนาด: 214 x 156 x 45 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน