0
Easy English : Basic Grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฉบับง้าย...ง่าย
รวมเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไว้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงขั้นโปร อธิบายอย่างเป็นระบบด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และตัวอย่างประโยคที่ไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
หนังสือ327.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สำหรับหลายคน ภาษาอังกฤษเปรียบเหมือนยาขม เรียนมาหลายปีแต่พอไม่ได้ใช้นานเข้าก็ลืมหมด แต่ในยุคที่ภาษาที่สองกลายเป็นเรื่องจำเป็น โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล การขาดทักษะทางด้านภาษา อาจทำให้เราตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ หรือเสียโอกาสต่าง ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย

    "Easy English : Basic Grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฉบับง้าย...ง่าย" เล่มนี้ ได้รวบรวมทุกเรื่องที่ต้องเรียนรู้ไว้อย่างครบครัน จัดลำดับความยากง่ายและแบ่งเนื้อหาเอาไว้อย่างเหมาะสม เป็น 30 บท เพื่อให้ผู้อ่านสามารถกำหนดเวลาในการอ่านและสร้างพื้นฐาน ทำความเข้าใจได้อย่างง่าย สั้น กระชับ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และจดจำได้เป็นอย่างดี หนังสือจะดีแค่ไหน แต่การนำไปใช้ยิ่งสำคัญกว่า หมั่นทบทวน ฝึกพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเป็นประจำ จะช่วยทำให้ผู้อ่านทุกท่านเกิดทักษะ จัดสรรเวลาเพื่อฝึกฝน
ตนเองอยู่เสมอ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจะถูกพิชิตได้ในเร็ววันอย่างแน่นอน!

สารบัญ

Lesson 1 ตัวอักษร (Alphabets) ในภาษาอังกฤษ
Lesson 2 จำนวนและตัวเลข
Lesson 3 รู้จัก Parts of Speech"
Lesson 4 คำนาม (Noun)
Lesson 5 คำนำหน้านาม (Article)
Lesson 6 คำสรรพนาม (Pronoun)
Lesson 7 คำกริยา (Verb)
Lesson 8 คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)
Lesson 9 คำคุณศัพท์ (Adjective)
Lesson 10 คำบุพบท (Preposition)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165783989 (ปกอ่อน) 432 หน้า
ขนาด: 165 x 239 x 23 มม.
น้ำหนัก: 720 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน