0
Easy Math พิชิตโจทย์คณิต สอบเข้า ม.4
สรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ทุกบทเรียนแบบเข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดมากกว่า 200 ข้อ สร้างพื้นฐานที่ดี สำหรับเก็บคะแนน ในห้องเรียนและเตรียมความพร้อม สำหรับสอบเข้า ม.4
หนังสือ379.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Easy Math พิชิตโจทย์คณิต สอบเข้า ม.4" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาคณิต ม.ต้น ทุกบทเรียนและครอบคลุมเนื้อหาที่คาดว่าจะออกสอบ พร้อมโจทย์กว่า 200 ข้อ ซึ่งมีเฉลยละเอียด ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับใช้ในโจทย์รูปแบบอื่นๆ ซึ่งเหมาะกับนักเรียน ม.ต้น นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 หรือผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานคณิตให้แน่นขึ้น

สารบัญ

1. จำนวนและตัวเลข
2. จำนวนจริง เศษส่วน และทศนิยม
3. พหุนามและการแยกตัวประกอบของพหุนาม
4. เลขยกกำลัง
5. อัตราส่วน ร้อยละ และแผนภูมิรูปวงกลม
6. เรขาคณิตและวงกลม
7. พื้นที่ผิวและปริมาตร
8. ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและรูปสามเหลี่ยมคล้าย
9. อัตราส่วนตรีโกณมิติ
10. สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307116 (ปกอ่อน) 308 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 16 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน