0
Easy Microeconomics เศรษฐศาสตร์จุลภาคภาษาคน
สรุปเนื้อหาอย่างตรงจุด เปลี่ยนคำศัพท์เฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ยาก ๆ ให้เป็นภาษาเข้าใจง่าย เสริมภาพรวมเรื่องต่าง ๆ ในวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคด้วยตัวอย่างและเทคนิคแทรกตลอดทั้งเล่ม
หนังสือ312.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่สรุปเนื้อหาอย่างตรงจุด เปลี่ยนคำศัพท์เฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ยาก ๆ ให้เป็นภาษาเข้าใจง่าย เสริมภาพรวมเรื่องต่าง ๆ ในวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคด้วยตัวอย่างและเทคนิคแทรกตลอดทั้งเล่ม มีคลิปวิดีโออธิบายเพิ่มเติม มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยเทียบเท่ากับที่ใช้สอบจริงในมหาวิทยาลัยให้ลองฝึกทำอธิบายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย มีคลิปวิดีโออธิบายเพียงสแกน QR Code และมีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยเทียบเท่าข้อสอบในมหาวิทยาลัย

สารบัญ

1. บทนำ
2. อุปสงค์
3. อุปทาน
4. ดุลยภาพของตลาด
5. ความมีประสิทธิภาพของตลาด
6. การแทรกแซงกลไกราคาของภาครัฐบาล
7. พฤติกรรมผู้บริโภค
8. แนวข้อสอบ PART 01
9. การผลิต ต้นทุน และรายรับของผู้ผลิต
10. โครงสร้างตลาดในแต่ละรูปแบบ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164940611 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 170 x 230 x 13 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์GANBATTE
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน