0
Easy Note สอบท้องถิ่น ภาค ก. (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100
สรุปเนื้อหาเฉพาะจุดที่ออกสอบบ่อย ๆ และคาดว่าจะออกสอบ ครอบคลุม การสอบบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนท้องถิ่นอธิบายด้วยรูปภาพ ไดอะแกรม จดจำได้ง่าย ใช้เวลาในการอ่านภายใน 3 วัน
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Easy Note สอบท้องถิ่น ภาค ก. (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100" เล่มนี้ เป็นสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาค ก. ตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ปี 64 ทั้งวิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คณิตศาสตร์), วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย, พ.ร.บ.), วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ โดยเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น ใช้ไดอะแกรมและสีช่วยในการอธิบายเพื่อให้เข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ หรือผู้ที่มีเวลาอ่านหนังสือน้อย

สารบัญ

ความสามรถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- การอุปมาอุปมัย
- การวิเคราะห์ตารางข้อมูล
- อนุกรม
ฯลฯ

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- นโยบายและแผนระดับประเทศที่สำคัญ
- รัฐธรรมนูญ
- ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ฯลฯ

ภาษาไทย
- การสะกดคำ
- การอ่านคำ
- การสังเกตุประโยคบกพร่อง
ฯลฯ

ภาษาอังกฤษ
- Part of Speech (ชนิดของคำ)
- Article (คำนำหน้าคำนาม)
- Tense
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164872684 (ปกอ่อน) 63 หน้า
ขนาด: 210 x 292 x 7 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน