0
Easy TOPIK 1 คู่มือเตรียมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี : TOPIK 1 ฉบับปรัปปรุง +MP3
ข้อแนะนำการเตรียมพร้อมก่อนสอบ วิเคราะห์และอธิบายคำถามแต่ละประเภทเพื่อให้เข้าใจและตอบคำถามได้ตรงจุด มีแบบฝึกก่อนสอบพร้อมเฉลย และคำอธิบายภาษาไทย และตัวอย่างข้อสอบที่เคยออกสอบจริง
ผู้เขียน อี ซอยอน
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเตรียมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี "Test Of Proficiency In Korean" หรือการสอบ "TOPIK" ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อลดความกังวลใจของผู้เข้าสอบ โดยได้แนะนำการเตรียมตัวก่อนสอบ อาทิ กำหนดการสอบ การคิดคะแนน ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติในการสอบ พร้อมวิเคราะห์และอธิบายคำถามแต่ละประเภท เพื่อให้เข้าใจและตอบคำถามได้ตรงจุด มีแบบฝึกก่อนสอบ พร้อมเฉลย และคำอธิบายภาษาไทย ตลอดจนรวบรวมข้อสอบตัวอย่างที่เคยออกสอบจริงให้ได้ทดลองทำ เพื่อให้ผู้อ่านมีความมั่นใจและมีความพร้อมในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- คำแนะนำในการสอบ
- การวิเคราะห์คำถาม
- แบบทดสอบชุดที่ 1
- แบบทดสอบชุดที่ 2
- เฉลย และคำอธิบายแบบทดสอบ
- ข้อสอบ TOPIK I
- เฉลยข้อสอบ TOPIK I

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164415294 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์I Love CU, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน