0
Easy Topik 2 คู่มือเตรียมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี : TOPIK II +CD-MP3
อธิบายคำแนะนำในการสอบ วิเคราะห์และคำอธิบายคำถามแต่ละข้อ แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย และคำอธิบายภาษาไทย ข้อสอบตัวอย่างที่เคยออกสอบจริง ครอบคลุมการสอบ ระดับ 3 - ระดับ 6
ผู้เขียน อี ซอยอน
หนังสือ270.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    TOPIK หรือ Test of Proficiency in Korea เป็นการสอบเพื่อวัดพื้นฐาน หรือความสามารถทางภาษาเกาหลีของผู้สอบ เพื่อใช้ในการยื่นสมัครเรียน หรือทำงานที่เกาหลีใต้ หรือสำหรับผู้ที่เรียนภาษาเกาหลี และต้องการรู้ระดับภาษาของตนเอง ทั้งนี้ แนวโน้มในการเรียนภาษาเกาหลีในปัจจุบันได้เริ่มสอบ TOPIK อย่างจริงจังมากขึ้น เพื่อลดความกังวลใจและเพิ่มความชำนาญของผู้สอบ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวิเคราะห์คำถามในแต่ละส่วนของข้อสอบ ทั้งการฟัง การอ่าน ซึ่งอ้างอิงมาจากข้อสอบจริง ช่วยให้ผู้เตรียมตัวสอบ TOPIK มีความเข้าใจ เพิ่มโอกาสในการสอบผ่านมากขึ้น ทั้งยังมี CD MP3 ช่วยฝึกการฟังอีกด้วย

สารบัญ

- คำแนะนำในการสอบ
- การวิเคราะห์คำถาม
- แบบทดสอบชุดที่ 1
- เฉลย และคำอธิบายแบบทดสอบ
- ข้อสอบ TOPIK 2
- เฉลยข้อสอบ TOPIK 2

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164419810 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 178 x 255 x 13 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์I Love CU, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน