0
Electric Buzzer
ผู้ทดลองจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ "แรงของพลังงานไฟฟ้า" และ "แม่เหล็กที่ทำให้เกิดเสียงได้" รวมถึงรู้จัก "สวิตช์ และบัซเซอร์" เด็กๆ จะใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่
ราคาพิเศษ399.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "Electric Buzzer" เป็นชุดที่ผู้ทดลองสามารถสร้างเครื่องกำเนิดเสียงได้ด้วยตัวเอง โดยผู้ทดลองจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ "แรงของพลังงานไฟฟ้า" และ "แม่เหล็กที่ทำให้เกิดเสียงได้" รวมถึงรู้จัก "สวิตช์ และบัซเซอร์" เด็กๆ จะใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เป็นการฝึกสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน การดำเนินงาน ตลอดจนแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรู้สึกสนุก และอยากเรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมาย


รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890000502
ขนาด: 152 x 152 x 63 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน