0
ลด 50%
Electric Motor
เน้นความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าและแม่เหล็ก ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวได้ และสามารถทำเป็นเครื่องกำเนิดกระแสงไฟฟ้า ทำให้หลอดไฟสว่างได้ เด็กๆ จะใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่
ของเล่น ikids ลด 50%
ของเล่น ikids ลด 50%
อ่านต่อ
ราคาพิเศษ199.50 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "Electric Motor" เป็นชุดทดลองวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ เน้นความสัมพันธ์ของ "กระแสไฟฟ้าและแม่เหล็ก" ทำให้เกิด "การเคลื่อนไหว" ได้ และสามารถทำเป็น "เครื่องกำเนิดกระแสงไฟฟ้า" ทำให้หลอดไฟสว่างได้ เด็กๆ จะใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เป็นการฝึกสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน การดำเนินงาน ตลอดจนแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรู้สึกสนุก และอยากเรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมาย


รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890000519
ขนาด: 152 x 152 x 63 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน