0
ลด 50%
Electric Wiz
มาสนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ามากถึง 8 การทดลองที่แสนสนุก ไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยตัวเอง สร้างไฟฟ้าจากผลมะนาว การกำเนิดไฟฟ้าสถิต การสร้างแม่เหล็กไฟฟ้า การทดสอบหาทิศทางของกระแสไฟฟ้า
ของเล่น ikids ลด 50%
ของเล่น ikids ลด 50%
อ่านต่อ
ราคาพิเศษ300.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "Electric Wiz" มาสนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ามากถึง 8 การทดลองที่แสนสนุก ไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยตัวเอง สร้างไฟฟ้าจากผลมะนาว การกำเนิดไฟฟ้าสถิต การสร้างแม่เหล็กไฟฟ้า การทดสอบหาทิศทางของกระแสไฟฟ้า เกมทดสอบสมาธิ และรถกระป๋องพลังลม เป็นต้น เด็กๆ จะใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เป็นการฝึกสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน การดำเนินงาน ตลอดจนแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรู้สึกสนุก และอยากเรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมาย

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890000540
ขนาด: 260 x 190 x 63 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน