0
ลด 50%
Electromagnet
เป็นชุดทดลองสร้างมอเตอร์อย่างง่ายๆ ด้วยตัวเอง และสร้างแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้ผู้ทดลองมีความเข้าใจในเรื่องแม่เหล็ก และไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น เด็กๆ จะใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่
ของเล่น ikids ลด 50%
ของเล่น ikids ลด 50%
อ่านต่อ
ราคาพิเศษ199.50 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "Electromagnet" เป็นชุดทดลอง "สร้างมอเตอร์" อย่างง่ายๆ ด้วยตัวเอง และ "สร้างแม่เหล็กไฟฟ้า" ทำให้ผู้ทดลองมีความเข้าใจในเรื่องแม่เหล็ก และไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น เด็กๆ จะใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เป็นการฝึกสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน การดำเนินงาน ตลอดจนแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรู้สึกสนุก และอยากเรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมาย


รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890000526
ขนาด: 152 x 152 x 63 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน