0
Electronics Basic พื้นฐานช่างอิเล็กทรอนิกส์
รวบรัด อ่านน้อย แต่ปูพื้นฐานแบบแน่นๆ รู้จักเครื่องมือ และวิธีใช้งานแบบช่างอิเล็กทรอนิกส์อาชีพ สอนขั้นตอนลงทะเบียนและใช้โปรแกรมออกแบบวงจรออนไลน์เบื้องต้น เข้าใจส่วนประกอบของวงจร และเลือกใช้อย่างถูกต้อง
ผู้เขียน นิยม กิจโพธิ์
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับทั้งผู้สนใจจะเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์และนักเรียน-นักศึกษาที่เรียนวิชาเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มต้นด้วยการอธิบายตั้งแต่พื้นฐานความรู้ทางวิชาการของระบบอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รวมถึงการใช้งานระบบออกแบบวงจรแบบออนไลน์ อธิบายถึงคุณสมบัติและหลักการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงการลงมือปฏิบัติจริง ที่ผู้ศึกษาสามารถปฏิบัติตามได้ด้วยขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย มีรูปประกอบในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- เส้นทางอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
- เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคการใช้งาน
- วงจรไฟฟ้า
- ตัวอย่างวงจรอิเล็กทรอนิกส์
- การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
- เทคนิคการบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (แผ่นวงจรพิมพ์)
- การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167502786 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 10 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คอร์ฟังก์ชั่น, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน