0
English 10 ระดับ พิชิตประโยค
ทดสอบความรู้ว่าตัวเองอยู่ในระดับไหน...กับภาษาอังกฤษแนวใหม่ เก่งและเข้าใจทั้งประโยคจนกลายเป็นมืออาชีพ
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษทั้ง 10 ระดับ เป็นการวัดระดับไวยากรณ์ในเรื่องของ Sentence (ประโยค) เนื่องจากเมื่อเรารู้จัก Sentence ในรูปแบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีแล้วนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องยากในการที่จะเขียน หรือแต่งประโยคออกมาได้เป็นอย่างดี เพราะถ้ารารู้ว่าประโยคต่าง ๆ เป็นแบบไหน เราสามารกที่จะถ่ายทอดการเขียนหรือการพูดได้ออกมาตามที่ต้องการ

    นั่นก็คือ เราสามารถที่จะวาง Subject (ประธาน) Verb (กริยา) Object (กรรม) Complement (ส่วนเติมให้สมบูรณ์) ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเรียบเรียงขึ้นมาเป็นประโยคที่เราต้องการได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนนั่นเอง...มาทดสอบความรู้ว่าตัวเองอยู่ในระดับไหน กับ "English 10 ระดับ พิชิตประโยค" เล่มนี้ ที่จะช่วยให้คุณเก่ง และเข้าใจทั้งประโยคจนกลายเป็นมืออาชีพ!

สารบัญ

- วัดระดับความรู้ Level 1
- วัดระดับความรู้ Level 2
- วัดระดับความรู้ Level 3
- วัดระดับความรู้ Level 4
- วัดระดับความรู้ Level 5
- วัดระดับความรู้ Level 6
- วัดระดับความรู้ Level 7
- วัดระดับความรู้ Level 8
- วัดระดับความรู้ Level 9
- วัดระดับความรู้ Level 10

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164415096 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 144 x 205 x 11 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Book Maker, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน