0
English Diary เก่งพูด อ่าน เขียน เรียนสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
สนุกกับเรื่องราวที่เข้าใจง่าย ใกล้ ๆ ตัว ในทุกสถานการณ์ นี่คือ Diary ของคนที่เก่งภาษาอังกฤษ ที่ศึกษาอย่างสนุกและรู้จริง
ผู้เขียน PEE-B-BANK
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรียนภาษาอังกฤษจากสถานการณ์จริงที่เราต้องเจอในชีวิตประจำวันกว่า 50 สถานการณ์ พร้อมด้วยอธิบายคำศัพท์และไวยากรณ์ท้ายบททุกบท ที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจและสามารถนำคำศัพท์และไวยากรณ์ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ การแปลคำต่อคำ อธิบายคำศัพท์เฉพาะ วิธีใช้คำและไวยากรณ์ อธิบายละเอียดพร้อมภาพประกอบสวยงามในทุกบท หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเสมือน Diary ส่วนตัวสำหรบการฝึกพูด ฝึกอ่าน ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ สู่ระดับมืออาชีพ ที่แข่งขันเมื่อไหร่...ก็มีแต่ชนะเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน กับกว่า 50 สถานการณ์จริงที่ต้องเจอ พร้อมด้วยคำศัพท์และไวยากรณ์ ช่วยให้ผู้อ่านเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ทั้งการอ่าน การเขียน การพูด ภาษาอังกฤษ

สารบัญ

Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164418424 (ปกอ่อน) 310 หน้า
ขนาด: 143 x 203 x 15 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์KNOW HOW, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน