0
English For Job Applications Second Edition +CD
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้เรียนที่กำลังจะจบการศึกษาและบุคคลที่กำลังหางานทำ ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่ความสำเร็จในการสมัครงาน
หนังสือ275.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่จะช่วยผู้เรียนที่กำลังจะจบการศึกษา และบุคคลที่กำลังหางานทำ ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่ความสำเร็จในการสมัครงาน สามารถใช้ในห้องเรียนหรือใช้เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการนำเอาเว็บไซต์มาช่วยในการหาตำแหน่งงานและการกรอกใบสมัครงาน แต่ละบทมีคำอธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนในสิ่งที่ได้เรียนรู้มา ก่อนทำแบบฝึกหัดจำลองสถานการณ์ท้ายบท โดยการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในบทเรียนนั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การสมัครงานจริงของตนเอง!

สารบัญ

Unit 1 Cherking the Job Marker and and Researching Prospective Employers
Unit 2 Identifying Your Job Skills
Unit 3 Writing Effective Resumes
Unit 4 Writing Effective Cover Letters
Unit 5 Filling out Employers Application Forms
Unit 6 Practicing Your Job Interview Skills

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163143556 (ปกอ่อน) 250 หน้า
ขนาด: 184 x 261 x 12 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน