0
English Grammar in Use ฉบับคำอธิบายภาษาไทย พร้อมเฉลย
หนังสือเพื่อการฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับกลาง ใช้เนื้อหาจาก English in Use, Fourth Edition ฉบับภาษาอังกฤษล้วน ซึ่งเป็นหนังสือไวยากรณ์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก!
ผู้เขียน Raymond Murphy
หนังสือ464.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเพื่อการฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับกลาง เนื้อหาภายในเล่มมี 145 Unit แต่ละ Unit จะเน้นเนื้อหาไวยากรณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และในแต่ละ Unit จะมี 2 หน้าคู่กัน หน้าซ้ายเป็นคำอธิบายเนื้อหาไวยากรณ์ และเสนอสถานการณ์ตัวอย่างพร้อมประโยค เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและวิธีใช้ภาษา โดยใช้คำอธิบายเป็นภาษาไทยอย่างง่าย ๆ ส่วนหน้าขวาคู่กันเป็นแบบฝึกหัดสำหรับตรวจสอบความเข้าใจเนื้อหาในหน้าซ้าย ตอนท้ายเล่มมีเฉลยคำตอบ สำหรับให้ผู้เรียนตรวจคำตอบของแบบฝึกหัดได้ทันที

สารบัญ

- Present และ Past
- Present Perfect และ Past
- Future
- If และ Wish
- Passive
- Reported Speech
- Questions และ Auxiliary Verbs
- -ing และ to...
- Articles และ Nouns
- Pronous และ Determiners
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- English Grammar in Use ฉบับคำอธิบายภาษาไทยนี้ เป็นฉบับปรับปรุง ใช้เนื้อหาจาก English in Use, Fourth Edition ฉบับภาษาอังกฤษล้วน ซึ่งเป็นหนังสือไวยากรณ์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก
- เนื้อหาปรับปรุงใหม่ เพิ่มความทันสมัยตลอดเล่ม
- ออกแบบจัดวางหน้าใหม่ให้แจ่มชัด อ่านง่าย สบายตา
- มี Unit ใหม่ 9 Unit

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9781107660793 (ปกอ่อน) 392 หน้า
ขนาด: 196 x 265 x 15 มม.
น้ำหนัก: 840 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์Cambridge University Press
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
ชื่อเรื่องต้นฉบับEnglish Grammar in Use with Answers
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Cambridge University Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน