0
English Grammar in Use 4ED ฉบับคำอธิบายภาษาไทย ไม่มีคำเฉลย
หนังสืออ้างอิงและแบบฝึกหัดสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับกลาง
ผู้เขียน Raymond Murphy
หนังสือ426.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "English Grammar in Use 4ED ฉบับคำอธิบายภาษาไทย" เล่มนี้ เป็นหนังสืออ้างอิงและแบบฝึกหัดสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับกลาง ที่ต้องการศึกษาและฝึกใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ มีการอธิบายหัวข้อสำคัญทั้งหมดของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยแบบฝึกหัดของแต่ละหัวข้อ เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนใช้ศึกษาด้วยตนเอง แต่ครูก็สามารถใช้เป็นหนังสือเรียนเสริมได้ในกรณีที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์ เนื้อหามุ่งเน้นโครงสร้างต่างๆ ทางไวยากรณ์ที่ผู้เรียนระดับกลางต้องใช้แต่มักมีปัญหาในการใช้ให้ถูกต้อง จึงมีคำอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและเหมาะกับผู้เรียนระดับนี้ และสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการทบทวนและฝึกใช้โครงสร้างใหม่ ทั้งยังอาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนระดับสูงที่มีปัญหาเกี่ยวกับไวยากรณ์ และต้องการหนังสือไว้อ้างอิงและฝึกฝนด้วย

สารบัญ

- Present และ past
- present perfect และ past
- Future
- Modals
- If และ wish
- Passive
- Reported speech
- Questions และ auxiliary verbs
- -ing และ to...
- Articles และ nouns
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9781316503065 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 196 x 263 x 14 มม.
น้ำหนัก: 760 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์Cambridge University Press
เดือนปีที่พิมพ์: --/2012
ชื่อเรื่องต้นฉบับEnglish Grammar in Use without Ansrwers.
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Cambridge University Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน