0
English Tests for Practice ม.ต้น
ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น ที่สำคัญ ๆ แบบทดสอบ (Tests) จำนวน 16 ฉบับ ฉบับละ 50 ข้อ เฉลยแบบทดสอบอย่างละเอียด คำศัพท์ที่ควรทราบในระดับชั้น ม.ต้น คำศัพท์ที่ปรากฏมากกว่า 1 ครั้ง
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น ที่สำคัญ พร้อมรวบรวมคำศัพท์ที่ควรทราบ และคำศัพท์ที่ปรากฏมากกว่า 1 ครั้ง จากข้อสอบเข้า รร. เตรียมอุดมฯ ตลอดจนมีแบบทดสอบ จำนวน 16 ฉบับ ฉบับละ 50 ข้อ พร้อมเฉลยแบบทดสอบอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียนใช้ฝึกฝนทักษะการทำข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.ปลาย ครู/ผู้ปกครอง ใช้ติวเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน/บุตรหลานของตน

สารบัญ

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

- สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- 1. ประเภทของคำ
- 2. ประโยค (Sentence)
- 3. อนุประโยค (Clause)
- 4. วลี (Phrase)

- Tests
- Tests 1-16

- Keys

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162582585 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน