0
English-Thai Thai-English Dictionary ใหม่ล่าสุด
คำศัพท์อังกฤษกว่า 15,000 คำ คำศัพท์ภาษาไทยกว่า 12,000 คำ สำนวนไทย-อังกฤษกว่า 400 สำนวน และศัพท์หมวดภาษาอังกฤษที่จำเป็นอีกมาก
หนังสือ213.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "English-Thai Thai-English Dictionary ใหม่ล่าสุด" เล่มนี้ ได้รวบรวมคำศัพท์อังกฤษ-ไทยกว่า 15,000 คำ และคำศัพท์ไทย-อังกฤษกว่า 12,000 คำ โดยจัดเรียงตามลำดับอักษร A-Z และ ก-ฮ เพื่อให้ค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น พร้อมสำนวนไทย-อังกฤษกว่า 400   สำนวน และศัพท์หมวดภาษาอังกฤษที่นิยมใช้อีกจำนวนมาก

สารบัญ

- ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
- ชนิดของคำ
- Dictionary (A-Z)
- Dictionary (ก-ฮ)
- ภาคผนวก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167970691 (ปกอ่อน) 1344 หน้า
ขนาด: 104 x 144 x 52 มม.
น้ำหนัก: 620 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน