0
Enjoy Japanese สนุกสนทนาภาษาญี่ปุ่น
เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนาน พร้อมนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมั่นใจ
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Enjoy Japanese สนุกสนทนาภาษาญี่ปุ่น" เล่มนี้ ได้รวบรวมบทสนทนาน่ารู้และความรู้ที่สามารถหยิบมาใช้ได้ง่ายในชีวิตประจำวัน โดยนำศัพท์ที่เราพบเจอบ่อยในชีวิตประจำวันมาเป็นตัวตั้ง แล้วนำคำศัพท์นั้นมาแต่งเป็นประโยคสนทนาน่ารู้มากมายและหลากหลาย ที่สามารถนำไปใช้สนทนาได้อย่างสนกสนาน

    คำศัพท์ที่นำมาในการแต่งเป็นประโยคสนทนาน่ารู้นั้น อาทิ ใคร อาหาร อากาศ ยา ตั๋ว โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต ช่วย เดินทาง สั่ง มี อยู่ ซึ่งทุกคำเราจะพบเจอเป้นประจำในชีวิต แต่บางครั้งเรานำมาแต่งประโยคเพื่อใช้สนทนาได้ไม่ถูกต้อง หนังสือเล่มนี้จึงได้นำบทสนทนามาเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจและนำไปต่อยอดในการแต่งประโยคสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้สถานการณ์อื่น ๆ ได้อย่างสนุกและถูกต้อง

สารบัญ

- ใคร
- อาหาร
- อากาศ
- ยา
- ตั๋ว
- โทรศัพท์มือถือ
- อินเตอร์เน็ต
- ช่วย
- เดินทาง
- ส่ง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164417939 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 140 x 200 x 13 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Book Caff, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน