0
Essays made Easy
เสริมทักษะการเขียน (Writing) สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึงผู้ทีกำลังจะสอบ IELTS และ TOEFL เล่มเดียวที่จะช่วยพัฒนาทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การเขียนตั้งแต่ระดับประโยคจนถึงระดับความเรียง บทความ และหนังสือ คือการสื่อสารที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจผู้เขียน และทำให้ผู้เขียนรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น ในส่วนที่เกี่ยวกับความรู้ด้านหัวข้อที่จะเขียน ประสิทธิภาพในการเขียน และระดับความเชี่ยวชาญด้านภาษาของตนเอง

    หนังสือ "Essays made Easy" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของเรียงความภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญ ตัวอย่างเรียงความ โครงสร้าง รูปแบบภาษาสำหรับการเขียนเรียงความประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการทบทวนไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเขียนที่มีความถูกต้องทางภาษาและเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องศึกษาวิชาการ การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ บุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ทีกำลังจะสอบ IELTS และ TOEFL

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายของเรียงความ
บทที่ 2 โครงสร้างของเรียงความ
บทที่ 3 องค์ประกอบของเรียงความที่มีความยาว 5 ย่อหน้า
บทที่ 4 การเขียนเรียงความเกี่ยวกับการให้เหตุผล
บทที่ 5 การเขียนเรียงความเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
บทที่ 6 การเขียนเรียงความเกี่ยวกับเหตุและผล
บทที่ 7 การเขียนเรียงความเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไข
บทที่ 8 การเขียนเรียงความเกี่ยวกับการโต้แย้งด้วยเหตุผล
บทที่ 9 ทบทวนไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเขียนเรียงความ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164418585 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 188 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน