0
Essential Dictionary English-English-Thai-Thai-English (P)
เรียนรู้คำศัพท์หลักที่สำคัญและวิธีการนำไปใช้ สำหรับผู้ศึกษาภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจในภาษาอังกฤษทั่วไป
หนังสือ299.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรียนรู้คำศัพท์หลักที่สำคัญและวิธีการนำไปใช้ สำหรับผู้ศึกษาภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจในภาษาอังกฤษทั่วไป ครอบคลุมคำศัพท์ วลี และความหมาย อังกฤษ-ไทย มากกว่า 24,000 คำ รวมศัพท์พื้นฐาน ศัพท์ควรรู้ถึง 2,000 คำ ที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน มีคำอธิบายในเรื่องการสะกดคำ ไวยากรณ์ และการออกเสียงกว่า 500 คำ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนใช้คำได้ถูกต้อง มีประโยคตัวอย่างช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถใช้คำศัพท์นั้น ๆ ได้ถูกต้องกว่า 13,000 ประโยค พร้อมคำความหมายเหมือนและความหมายตรงข้ามมากกว่า 1,100 คำ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศัพท์มากขึ้น โดยมีภาพประกอบชัดเจน สวยงาม ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีภาคผนวกเสริมความรู้เพิ่มเติมในเรื่อง กริยาอปรกติ ชื่อทางภูมิศาสตร์ และการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน และดัชนีอักษรขอบข้าง A-Z ช่วยให้ค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วทันใจ

สารบัญ

- Dictionary A-Z (คำแนะนำการใช้พจนานุกรม)
- Irregular Verbs (กริยาอปกติ หรือกริยา 3 ช่อง)
- Geographical Names (ชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตร์)
- Thai-English Index (ดัชนีไทย-อังกฤษ)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9780194798945 (ปกอ่อน) 672 หน้า
ขนาด: 103 x 169 x 27 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Oxford University Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน