0
Essential Words for Marketing Communication รู้ลึกคำศัพท์การตลาด การขาย การสื่อสาร การพัฒนาธุรกิจ
ศัพท์เฉพาะทาง ที่มิอาจหาได้จาก Dictionary ทั่วไปเหมาะสำหรับ นักศึกษาบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน นักการตลาด นักโฆษณา นักสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสอบเข้าทำงานด้านการเงิน ธนาคาร การตลาด
หนังสือ137.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาทางด้านการตลาด การขาย การสื่อสาร และการพัฒนาธุรกิจ หรือผู้ที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้ว ตลอดจนผู้ที่รักการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษทั่วไป ให้ได้มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของผู้อ่าน และผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ หมวดละ 100 คำ ทั้งหมด 500 คำ ไม่ว่าจะเป็น Marketing คำศัพท์ในแวดวงการประชาสัมพันธ์, Advertising คำศัพท์ในแวดวงการโฆษณา, Below-the-line marketing คำศัพท์ในแวดวงการตลาดที่ไม่อาศัยสื่อ และ Internet marketing คำศัพท์ในแวดวงการตลาดบนอินเตอร์เน็ต พร้อมแบบทดสอบความรู้ท้ายบท ผนวกการเรียนรู้ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในโลกยุค IMC หรือ Integrated Marketing Communication

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162757174 (ปกอ่อน) 480 หน้า
ขนาด: 143 x 205 x 23 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ADJ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน