0
Essentials Cloze Tests
ประกอบด้วยโจทย์ต่าง ๆ ในเนื้อหาที่มีความหลากหลาย ซึ่งใช้ในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ Part Cloze Tests รวมทั้ง Part Dialogue ที่ใช้ในการสอบเข้า อาทิ โควตา, สอบตรง, 9 วิชาสามัญ, GAT, Smart-1 ฯลฯ
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Essentials Cloze Tests" เล่มนี้ ประกอบด้วยโจทย์ต่าง ๆ ในเนื้อหาที่มีความหลากหลาย ซึ่งใช้ในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ Part Cloze Tests รวมทั้ง Part Dialogue ที่ใช้ในการสอบเข้า เช่น โควตา, สอบตรง 9 วิชาสามัญ, GAT, Smart-1, Cu-Tep, Tu-Get และการสอบอื่น ๆ นอกจากโจทย์ต่าง ๆ ที่หลากหลายแล้ว   ยังอธิบายวิธีการทำโจทย์ และมีคำอธิบายประกอบการเฉลยด้วย และยังสามารถนำไปต่อยอดในการสอบหรือศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

- Essentials Cloze Tests ชุดที่ 1
- Essentials Cloze Tests ชุดที่ 2
- Essentials Cloze Tests ชุดที่ 3
- Essentials Cloze Tests ชุดที่ 4
- Essentials Cloze Tests ชุดที่ 5
- Essentials Cloze Tests ชุดที่ 6
- Essentials Cloze Tests ชุดที่ 7
- Essentials Cloze Tests ชุดที่ 8
- Essentials Cloze Tests ชุดที่ 9
- Essentials Cloze Tests ชุดที่ 10
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162374623 (ปกอ่อน) 172 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน