0
Fashion Design การวาดภาพแฟชั่นและการออกแบบเสื้อผ้า
หนังสือ380.00 บาท
e-books(PDF) ?280.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Fashion Design การวาดภาพแฟชั่นและการออกแบบเสื้อผ้า" เล่มนี้ ได้ให้รายละเอียดโดยเริ่มตั้งแต่การแนะนำอุปกรณ์ การวาดโครงหุ่น หลักการออกแบบ การใช้สี การวาดแบบเสื้อผ้าและส่วนประกอบของเสื้อผ้า ลายผ้า การลงสี ตลอดจนตัวอย่างผลงานที่สำเร็จ เหมาะที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะศึกษาการวาดภาพหุ่นแฟชั่น ได้มีความรู้ในการวาดโครงหุ่นสำหรับใช้ในการวาดแบบเสื้อเป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผ้า
บทที่ 2 การวาดหุ่นแฟชั่น
บทที่ 3 การวาดเสื้อผ้าและส่วนประกอบของเสื้อผ้า
บทที่ 4 หลักการออกแบบเสื้อผ้า
บทที่ 5 การวาดลายผ้าและการลงสีเสื้อผ้า

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165121682 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 207 x 256 x 140 มม.
น้ำหนัก: 505 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน