0
Fight for University หัวใจสังคม มัธยมปลาย
สรุปเข้มสังคม มัธยมปลาย พิชิตสอบ 9 วิชาสามัญ O-NET วัดความรู้ทั่วไป เพิ่มสรุป รัฐธรรมนูญฯ 2560 อ่านง่าย เนื้อหาแน่น ตรงจริง
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Fight for University หัวใจสังคม มัธยมปลาย" เล่มนี้ เป็นหนังสือคู่มือเตรียมสอบระดับมัธยมปลายที่ได้ปรับปรุงเนื้อหาตามหลักสูตรใหม่ เพื่อนักเรียนมัธยมปลายนำไปใช้ประกอบการเรียนในโรงเรียน และการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสนามสอบ O-NET และ 9 วิชาสามัญ จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ "ง่าย แน่น ตรง" คือ อ่านง่าย เนื้อหาแน่น ตรงจริง เน้นประเด็นสำคัญโดยใช้อักษรตัวหนาและขีดเส้นใต้ มีการปรับปรุงสาระภูมิศาสตร์ตามหลักสูตรใหม่ และเพิ่มเนื้อหากฎหมายและรัฐธรรมนูญฯ 2560 รวมทั้งมีข้อสอบท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย

สารบัญ

1. พระพุทธ์ศาสนา
2. ศาสนาสากล
3. ประวัติศาสตร์ไทย
4. ประวัติศาสตร์โลก
5. โลกศึกษา
6. เศรษฐศาสตร
7. ภูมิศาสตร์
8. กฎหมาย
9. รัฐและการเมืองไทย
10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
11. วัฒนธรรมและสังคมวิทยา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169292340 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ชัยติวเตอร์สังคม, หจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน