0
Focus Admission สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมม.4-6
ทบทวนก่อนสอบวันละเรื่อง เนื้อหาเข้มข้นทุกบท เข้าใจง่าย ตรงประเด็น ครบทุกหลักการ เก็งข้อสอบแม่นยำ พิชิตทุกสนามสอบ PAT 2 O-NET สอบตรง
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Focus Admission สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-6" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่นักเรียนควรจะรู้เป็นพื้นฐานและใช้ในการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถใช้ศึกษาทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ซึ่งในแต่ละบทนั้นจะให้คำจำกัดความของแต่ละเรื่อง โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมด้วยคำอธิบายและตัวอย่างประกอบที่ชัดเจนข้อควรจำ และข้อควรสังเกต ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์การสอนอย่างมั่นใจ เหมาะสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบ Admissions สอบประจำภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน

สารบัญ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167298443 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์PSP, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน