0
ลด 15%
Focus Revision Mathematics
สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น สำหรับห้องเรียน English Program
หนังสือ250.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    Focus Revision ชุดหนังสือทบทวนความรู้ ที่ออกแบบให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองที่บ้าน อีกทั้งยังเหมาะสำหรับนำไปใช้ในห้องเรียน เนื้อหาภายในเล่มนำเสนอแบบกระชับ มีตัวอย่างที่ชัดเจน และคำศัพท์ที่มาพร้อมการอธิบายความหมาย ตลอดจนคำถามที่กระตุ้นการคิด เพื่อแก้ไขโจทย์ รวมทั้งแบบทดสอบที่สอดคล้องกับรูปแบบการทดสอบระดับชาติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวัดระดับความเข้าใจของตนเอง เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเจอสนามสอบจริง

สารบัญ

Mathayom 1
- Chapter 1 Number Sequences and Integers
- Chapter 2 Fractions
- Chapter 3 Decimals
,Etc.

Mathayom 2
- Chapter 1 Exponential Notation
- Chapter 2 Real Numbers
- Chapter 3 Polynomials
,Etc.

Mathayom 3
- Chapter 1 Linear Ineualities
- Chapter 2 Quadratic Equations in One Variable
- Chapter 3 Systems of Linear Equation
,Etc.

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165413541 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 191 x 259 x 14 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย), บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน