0
ลด 79%
Focus Smart Plus Mathematics Mathayom 2 : Workbook (P)
Focus Smart series is written based on the Basic Education Curriculum B.E. 2551.
ช็อปฟิน ไม่มีลิมิต ลดเริ่มต้น 50%
ช็อปฟิน ไม่มีลิมิต ลดเริ่มต้น 50%
อ่านต่อ
หนังสือ30.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    Focus Smart Workbook Mathematics covers the entire range of topics included in the Basic Education Curriculum B.E. 2551. Notes, examples and plenty of exercises are given to help students understand and apply the mathematical concepts in daily life.

สารบัญ

Chapter 1 Squares, Square Roots, Cubes and Cube Roots
Chapter 2 Rational and Irrational Numbers
Chapter 3 Length and Area
Chapter 4 Ratio, Proportion and Percentage
Chapter 5 Congruent Triangles
Chapter 6 Pythagoras' Theorem
Chapter 7 Transformations
Chapter 8 Statistics
Chapter 9 Probability
Chapter 10 Parallel Lines and Angles

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858722001902 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 190 x 261 x 7 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน