0
Fonts Symbols & Process Colo
หนังสือ379.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   Font (ฟ็อนท) ถ้าแปลตามพจนานุกรมแล้วก็หมายถึงตัวพิมพ์ มาจากคำว่า Fount (เฟานท) ที่แปลว่าตัวพิมพ์ที่มีขนาดและลักษณะเป็นชุดเดียวกัน
   ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ และเกือบทุกโปรแกรมคงมีโอกาสที่จะต้องใช้ Font อยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แลในบางครั้งอาจต้องใช้ Symbol ด้วย
   ในหนังสือเล่มนี้ได้บรรจุ Font ภาษาไทยไว้หลายแบบพร้อมกับ Symbol มากกว่า 100 ชุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ Font ในการออกแบบงานตามความเหมาะสม ซึ่งในแต่ละ Font ก็จะมีความแตกต่างกันไปตามสไตล์ของมันเอง และยังได้สาธิตการ Install New Font เข้าไปในระบบของเครื่องเพื่อเรียกใช้ผ่าน โปรแกรมต่าง ๆ อาทิเช่น
Micresoft Word 97
PageMaker 6.5
CarelDRAW 7
PhotoShop 4 และอื่น ๆ อีก...
   และที่สำคัญเรายังมี Process Color Chart ด้วยเพื่อตอบสนองผู้ที่ต้องสั่งสีโดยผ่านงานบนโปรแกรมต่าง ๆ แต่ปัญหาที่เกิดคือ สีที่ออกมาไม่ตรงกับหน้าจอ ในเล่มนี้จึงแนะนำการสั่งสีที่ถูกต้องบนเครื่องของท่าน

สารบัญ

การใช้ Fonts และ Symbols กับโปรแกรมต่าง ๆ
การ Install New Font
การ Install Symbol
การใช้ Fonts กับโปรแกรมต่าง ๆ
การใช้ Symbols กับโปรแกรมต่าง ๆ
DB FONT
DS FONT
JS FONT
PSL FONT
SV FONT
UPC FONT
SYMBOLS
PROCESS COLOR CHART

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9748626008 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 178 x 212 x 17 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์โซเฟีย บุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1998
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน