0
Fossil Hunt
มาค้นหาความลับของไดโนเสาร์ โดยการขุดตัวอย่างฟอลซิล โครงกระดูกของแมมมอธ และสร้างฟอลซิลพืชและสัตว์ด้วยตัวเอง และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยกิจกรรมทดลองด้านวิทยาศาสตร์ 8 อย่าง
ราคาพิเศษ600.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "Fossil Hunt" มาค้นหาความลับของไดโนเสาร์ โดยการขุดตัวอย่างฟอลซิล โครงกระดูกของแมมมอธ และสร้างฟอลซิลพืชและสัตว์ด้วยตัวเอง และอื่นๆ อีกมากมาย   ด้วยกิจกรรมทดลองด้านวิทยาศาสตร์ 8 อย่าง ที่จะช่วยในการเรียนรู้เกี่ยวกับฟอสซิล เด็กๆ จะใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เป็นการฝึกสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน การดำเนินงาน ตลอดจนแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรู้สึกสนุก และอยากเรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมาย

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890000557
ขนาด: 260 x 190 x 63 มม.
น้ำหนัก: 452 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน