0
From Farm to Market เกษตรพันธุ์ใหม่ เพื่อการค้าที่เป็นธรรม
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการรวมตัวของเกษตรกรที่นำ "หลักคิด" ของสหกรณ์มาใช้ในการบริหารจัดการ
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "From Farm to Market เกษตรพันธุ์ใหม่ เพื่อการค้าที่เป็นธรรม" เล่มนี้ กล่าวถึงการรวมตัวของเกษตรกรที่นำ "หลักคิด" ของสหกรณ์มาใช้ในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็น สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี ใช้ "คิชฌกูฎโมเดล" แก้ปัญหาผลไม้ราคาตกต่ำ โดยใช้ตลาดนำการผลิต ทำให้ขายได้ราคาต่อหน่วยสูงขึ้น ทั้งยังขยายตลาดได้กว้างกว่าเดิมส่วน "สามพรานโมเดล" เป็นการผสานโมเดลธุรกิจ ที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการ เกษตรกรและผู้บริโภคเข้าด้วยกัน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่สังคมอินทรีย์

    "กลุ่มวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง" เกิดจากการรวมตัวกันของชาวนาที่พัฒนาตนเอง กระทั่งกลายเป็นผู้ค้าส่งข้าวให้กับโรงแรม/บริษัทเอกชน ซึ่งคู่ค้าต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนฤดูกาลเพาะปลูกว่าต้องการข้าวพันธุ์ใด จำนวนเท่าไร และกลุ่มฯ จะปลูกตามออเดอร์เท่านั้นขณะที่ "กลุ่มวิสาหกิจทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี" ก็มีลูกค้ารับซื้อข้าวอินทรีย์เป็นรายปีเช่นกัน

สารบัญ

บทที่ 1 สร้างสังคมอินทรีย์ ด้วยสามพรานโมเดล
บทที่ 2 ชาวนานักธุรกิจ
บทที่ 3 ตอบโจทย์สมาชิกและคู่ค้า ด้วยคิชฌกูฎโมเดล
บทที่ 4 ทุ่งทองแห่งปัญญา
บทที่ 5 Farm Shop ชุมชนใหม่ของชาวสวน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164171510 (ปกอ่อน) 194 หน้า
ขนาด: 148 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สนับสนุนการวิจัย, สนง. กองทุน
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน