0
Frozen Mandalas - Sisterly Love
ได้ใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาอย่างมีประสิทธิภาพ และการระบายสียังช่วยสะท้อนตัวตน อารมณ์ ความรู้สึกและจิตใจ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ Positive คำเชิงบวก ที่จะทำให้เด็กๆ มีความคิด ความรู้สึก และมองโลกในแง่ดี
หนังสือ47.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ระบายสีแสนสนุกับเรื่องราวของเอลซ่ากับแอนนาและผองเพื่อน ในสมุดระบายสีรูปวงกลมมหัศจรรย์ที่เรียกว่า "มันดาลา" จะทำให้การระบายสีเกิดสมาธิ เด็ก ๆ จดจ่ออยู่กับรูปมันดาลา ได้ใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาอย่างมีประสิทธิภาพ และการระบายสียังช่วยสะท้อนตัวตน อารมณ์ ความรู้สึก และจิตใจ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ Positive คำเชิงบวก ที่จะทำให้เด็กๆ มีความคิด ความรู้สึก และมองโลกในแง่ดี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859733207895 (ปกอ่อน) 32 หน้า
ขนาด: 213 x 290 x 3 มม.
น้ำหนัก: 110 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บงกช พับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน