0
ลด 50%
Fun English for Preschool 2 แบบฝึกอ่านอังกฤษเด็กก่อนวัยเรียน-อนุบาล +Workbook
เนื้อหาอ้างอิงตามหลักสูตรการเรียนการสอนในอเมริกา เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะการอ่านและนำไปสู่ทักษะการพูดได้อีกด้วย
ผู้เขียน Michael A. Putlack, e-Creative Contents
ช็อปฟิน ไม่มีลิมิต ลดเริ่มต้น 50%
ช็อปฟิน ไม่มีลิมิต ลดเริ่มต้น 50%
อ่านต่อ
หนังสือ99.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือชุด "Fun English for Preschool" เขียนโดยนักเขียนชาวอเมริกันชื่อดัง ที่เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์และมีผลงานเขียนมากมาย เนื้อหาอิงตามหลักสูตรการเรียนการสอนในอเมริกา เพื่อช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะการอ่านและนำไปสู่การพูดได้อีกด้วย นับเป็นการปูพื้นฐานด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับเด็กๆ เพื่อต่อยอดสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป

    ในเล่มประกอบด้วย
- Key Words คำศัพท์ที่เด็กๆ ควรรู้ในแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบ เพื่อให้เด็กคุ้นเคยและจดจำนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
- กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กเข้าใจคำสั่งและไวยากรณ์พื้นฐานได้มากยิ่งขึ้น เช่น ดูภาพแล้ววงกลมเลือกคำตอบที่ถูกต้อง โยงเส้นจับคู่ภาพกับประโยค เติมคำในช่องว่าง เป็นต้น
- I Can Read มีประโยคสำหรับฝึกอ่านแบบสั้นๆ พร้อมกิจกรรมเลือกคำตอบ เน้นให้เด็กจดจำโครงสร้างประโยคแบบง่ายๆ ได้
- Workbook เล่มแบบฝึกหัดสำหรับทบทวนเนื้อหาบทเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น พร้อมเฉลย แถมด้วยคำแปลภาษาไทยและเฉลยคำตอบของเล่มแบบเรียน
- เล่มแบบเรียนสามารถฟังเสียงเจ้าของภาษาได้ เมื่อใช้ร่วมกับปากกา MIS Talking Pen คุณครูหรือผู้ปกครองสามารถฟังเสียงไปพร้อมกับเด็กๆ ได้ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและซึมซับสำเนียงเสียงเจ้าของภาษา มีกิจกรรมสนุกๆ ให้ฝึกออกเสียง เด็กๆ จะสนุกสนานกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

สารบัญ

Unit 1 Big, Small
Unit 2 Tall, Short
Unit 3 Happy, Sad
Unit 4 Hot, Cold
Unit 5 Clean, Dirty
Unit 6 New, Old
Unit 7 Tall, Taller
Unit 8 Fat, Fatter, Fattest

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1294877743460 (ปกอ่อน) 0 หน้า
ขนาด: 212 x 278 x 8 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, สนพ.
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Key Publication Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน