0
ลด 10%
Fun Maths สนุกคิด เก่งคณิต 2 : จำนวนนับ การบวก การลบไม่เกิน 20 และอันดับที่
รวบรวมกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ ด้านคณิตศาสตร์ให้แก่เด็ก ๆ ปูพื้นฐานด้านตัวเลข จำนวน และการบวก ลบ คูณ หาร ฝึกการคิด วิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหาที่หลากหลาย
ผู้เขียน Lee Ann-Goh
หนังสือ134.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Fun Maths สนุกคิด เก่งคณิต 2 : จำนวนนับ การบวก การลบไม่เกิน 20 และอันดับที่" เล่มนี้ ได้รวบรวมกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ ด้านคณิตศาสตร์ให้แก่เด็ก ๆ ปูพื้นฐานด้านตัวเลข จำนวน และการบวก ลบ คูณ หาร ฝึกการคิด วิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหาที่หลากหลาย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนหรือชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ ยังสอดแทรกกิจกรรมที่ช่วยให้เด็ก ๆ สนุกกับการคิดเลข และรู้สึกรักคณิตศาสตร์มากขึ้นด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 อันดับที่และตำแหน่ง
บทที่ 2 จำนวนนับ 11 ถึง 20
บทที่ 3 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 20
บทที่ 4 การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

- เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5524300002366 (ปกอ่อน) 172 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 8 มม.
น้ำหนัก: 395 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดคิดส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2021
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Casco Publications Pte Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน