0
Future Math Success : Grade 4 +เฉลย
แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนภาคภาษาอังกฤษ (EP)
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ English Program (EP) ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่หนังสือแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนห้องเรียน English Program ยังมีน้อยมาก และส่วนใหญ่จะเป็นภาษาไทยเหมือนหนังสือเรียนปกติ ดังนั้นหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ จึงได้รับการออกแบบให้เป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียน English Program โดยเฉพาะ
   
    "Future Math Success : Grade 4" หนังสือแบบฝึกหัดที่เป็นภาษาอังกฤษช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยในชั้นเรียน สามารถฝึกทำแบบฝึกหัดและไม่ตื่นเต้นกับการเตรียมสอบ ด้วยเนื้อหาที่กระชับรวมทั้งรูปภาพเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น เนื้อหาภายในเล่มมีภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทย เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจและสอนบุตรหลานได้ เนื้อหาอ้างอิงตามหลักสูตร สพฐ. (ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2560) จึงสามารถใช้ร่วมกับหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ฉบับภาษาไทย พร้อมแนวข้อสอบเพื่อให้นักเรียนเตรียมพร้อมกับการสอบทุกครั้งอย่างมั่นใจ

สารบัญ

Chapter 1 Numbers Greater Than 100,000
Chapter 2 Addition and Subtraction
Chapter 3 Multioplication
Chapter 4 Division
Chapter 5 Mixed Operations
Chapter 6 Data, table and Bar Graph
Chapter 7 Lines, Angles and Parallels
Chapter 8 Two-dimensional geometry
Chapter 9 Fraction
Chapter 10 Time
Chapter 11 Decimal

- Examination

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์อ้างอิงหลักสูตร สพฐ. (2560) ห้องเรียนภาคภาษาอังกฤษ (EP)
2. มีการเสริมเนื้อหาก่อนทำแบบฝึกหัด ช่วยให้นักเรียนอ่านทบทวนและทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกัน
3. แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่หลากหลายช่วยให้การทำแบบฝึกหัดไม่น่าเบื่อ พร้อมแนวข้อสอบท้ายเล่ม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161007647 (ปกอ่อน) 420 หน้า
ขนาด: 190 x 250 x 40 มม.
น้ำหนัก: 925 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน