0
GAT เชื่อมโยง ฉบับพิชิต 150 คะแนนเต็ม
อธิบายแนวคิดและเทคนิคการทำข้อสอบอย่างละเอียด พร้อมยกตัวอย่างการสร้าง Mind Map เชื่อมโยง เพื่อการทำข้อสอบที่ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น คิดและวิเคราะห์ข้อสอบได้อย่างแม่นยำถูกต้อง พร้อมตัวอย่างประกอบชัดเจน
หนังสือ322.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "GAT เชื่อมโยง ฉบับพิชิต 150 คะแนนเต็ม" เล่มนี้ ได้อธิบายแนวคิดและเทคนิคการทำข้อสอบอย่างละเอียด พร้อมยกตัวอย่างการสร้าง Mind Map เชื่อมโยง เพื่อการทำข้อสอบที่ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น คิดและวิเคราะห์ข้อสอบได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง พร้อมตัวอย่างประกอบชัดเจน รวมไปถึงแนวข้อสอบ ตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงยาก กว่า 150 ข้อ ให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบและเห็นเทคนิคต่าง ๆ ในเฉลยที่อธิบายไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ถ่ายทอดวิธีการทำข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบออกมาให้ทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงคัดเลือกแบบฝึกหัดที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด

สารบัญ

บทที่ 1 ทำความรู้จักกับข้อสอบ GAT เชื่อมโยง
บทที่ 2 วิธีการทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยง

- แบบฝึกหัดระดับที่ 1
- เฉลย แบบฝึกหัดระดับที่ 1
- แบบฝึกหัดระดับที่ 2
- เฉลย แบบฝึกหัดระดับที่ 2
- แบบฝึกหัดระดับที่ 3
- เฉลย แบบฝึกหัดระดับที่ 3

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164491274 (ปกอ่อน) 420 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 24 มม.
น้ำหนัก: 850 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน