0
GO! JLPT N3 คันจิ
ทบทวนความรู้คันจิระดับต้น พร้อมทั้งเพิ่มพูนคันจิระดับกลาง เพื่อพิชิตการสอบ JLPT ระดับ N3 ด้วยความมั่นใจ เเละก้าวเข้าสู่การเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูง
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "GO! JLPT N3 คันจิ" เล่มนี้ เป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวก่อนสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3 และใช้ทบทวนความรู้อักษรคันจิระดับต้น รวมถึงเพิ่มพูนความรู้อักษรคันจิระดับกลาง ภายในเล่ม แบ่งเนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ออกเป็น 25 ครั้ง นำเสนอในรูปของแบบฝึกหัดพร้อมภาพประกอบเสริมความเข้าใจ โดยให้ผู้เรียนเตรียมบทเรียนล่วงหน้าด้วย "รายการคันจิและคำศัพท์" ท้ายเล่มก่อนทำแบบฝึกหัดแต่ละครั้ง เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 คันจิ 1 ตัวที่เป็นคำศัพท์ได้ด้วยตัวเอง
ส่วนที่ 2 คันจิที่ประสมเป็นคำศัพท์ได้หลากหลาย
ส่วนที่ 3 คันจิที่ใช้ในแต่ละสถานการณ์
ส่วนที่ 4 คันจิที่ควรจำทั้งเสียงอ่านแบบจีนและเสียงอ่านแบบญี่ปุ่น
ส่วนที่ 5 คันจิที่อ่านได้หลายแบบ

แบบทดสอบความสามารถ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744436764 (-ไม่ระบุ) 184 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2016
ชื่อเรื่องต้นฉบับ์Nihongo Noryoku Shiken N3
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : 3A Coporation, Tokyo, Japan
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน