0
GO! JLPT N4 คำศัพท์
ทบทวนความรู้ด้านคำศัพท์ชั้นต้น (ระดับ N4) ที่สำคัญ หลากหลายหมวดหมู่ คำแปลความหมายกระชับ ชัดเจน พร้อมประโยคตัวอย่าง แบบฝึกหัด และตัวอย่างข้อสอบเสมือนจริง
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "GO! JLPT N4 คำศัพท์" เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้เตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 และใช้เสริมคลังคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือ "บทพัฒนาทักษะ" ให้ผู้เรียนฝึกจดจำคำศัพท์หลากหลายหมวดหมู่ พร้อมแบบทบทวนและแบบทดสอบ ท้ายเล่มเป็นส่วน "ตัวอย่างข้อสอบ" ให้ผู้เรียนทดลองทำข้อสอบที่มีรูปแบบเสมือนข้อสอบจริง เพื่อวัดการจดจำศัพท์และการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

สารบัญ

บทพัฒนาทักษะ
ส่วนที่ 1 จดจำคำศัพท์พื้นฐาน
- บทที่ 1 คนกับคน
- บทที่ 2 งานอดิเรก 1
- บทที่ 3 งานอดิเรก 2
- บทที่ 4 การใช้ชีวิต
- บทที่ 5 การซื้อของ
ฯลฯ

บทพัฒนาทักษะ
ส่วนที่ 2 ท้าทายคำศัพท์ยาก ๆ
- บทที่ 47 ภาษาสุภาพ
- บทที่ 48 คำกริยาวิเศษณ์ 1
- บทที่ 49 คำกริยาวิเศษณ์ 2
- บทที่ 50 ก้าวสู่ระดับ N3
ฯลฯ

ตัวอย่างข้อสอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744438065 (ปกอ่อน) 180 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2021
ชื่อเรื่องต้นฉบับShin Kanzen Masuta Goi : Nihongo Noryoku Shiken N4
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : 3A Coporation, Tokyo, Japan
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน