0
GPS Garmin รุ่น Nuvi 40
อุปกรณ์นำทางรถยนต์ชั้นเยี่ยม พร้อมนำทางคุณ ด้วยหน้าจอสัมผัสที่คมชัด ขนาด 4.3 นิ้ว มาพร้อมกับแผนที่ประเทศไทย ที่มีข้อมูลละเอียดเพื่อการนำทางแบบเลี้ยว-ต่อ-เลี้ยว โดยแผนที่เป็นภาษาไทย
ราคาพิเศษ3,990.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "GPS Garmin รุ่น Nuvi 40" อุปกรณ์นำทางรถยนต์ชั้นเยี่ยม พร้อมนำทางคุณด้วยหน้าจอสัมผัสที่คมชัด ขนาด 4.3 นิ้ว มาพร้อมกับแผนที่ประเทศไทย ที่มีข้อมูลละเอียดเพื่อการนำทางแบบเลี้ยว-ต่อ-เลี้ยว โดยแผนที่เป็นภาษาไทย ค้นหาถนนหรือจุดสนใจต่างๆ พร้อมบอกชื่อถนนเพื่อให้ขับตามได้อย่างสะดวก ไม่เข้าผิดเลนอีกต่อไปด้วย Lane Info และ Junction View

    จุดเด่นผลิตภัณฑ์
 "Road Selection (MMP)" หมดปัญหาจากระบบดาวเทียมมีความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งรถ บริเวณเส้นทางที่มีถนนทับซ้อน เช่นทางด่วน ทางยกระดับ ทางคู่ขนาน เพียงกำหนดเลือก MMP ที่หน้าจอนำทาง   แผนที่จะให้กำหนดเลือกตำแหน่งรถบนถนนที่ถูกต้อง และนำทางต่อไป

 "Where Am I" เมนูหลักที่ช่วยคุณระบุตำแหน่งพิกัด ช่วยบันทึกจัดเก็บตำแหน่งที่คุณชื่นชอบหรือใช้ประจำได้ 1,000 ตำแหน่ง หรือช่วยค้นหาสถานที่สำคัญ เร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นปั้มน้ำมัน กรณีน้ำมันจะหมด ศูนย์บริการรถยนต์ หากรถเสีย ที่จอดรถ สถานีตำรวจ โรงพยาบาล กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 "Trip-planning Software"    โปรแกรมแผนที่ BaseCamp เพียงคุณ Download ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ MAC   โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เชื่อมต่อกับเครื่อง Nuvi โปรแกรมนี้จะแสดงข้อมูลแผนที่ประเทศไทยอย่างละเอียด สามารถใช้วางแผนการเดินทาง สร้างตำแหน่ง เส้นทาง จัดเก็บข้อมูลตำแหน่ง รูปภาพ พร้อมส่งข้อมูลกลับไปยังเครื่อง Garmin

 "Garmin Nuvi 40 Thai" ติดตั้งมาพร้อมข้อมูลแผนที่ประเทศไทย NOSTRA Digital Map หรือ TSM : Thailand Street Map Version 12.1   คุณภาพเช่นเดียวกับ Nuvi รุ่นสูง

- ปรับปรุงข้อมูลเส้นทางคมนามครอบคุลมพื้นที่ทั่วประเทศไทยตามกฎจราจร รวมระยะทางเพิ่ม 820,000 กม.
- ข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญ POI : Point of Interest เพิ่ม 800,000 ตำแหน่ง
- ปรับปรุงคุณภาพข้อมูลรูปภาพทางแยกเสมือนจริง (JCV : Junction View) บริเวณกรุงเทพฯ และบริเวณโดยรอบ มากขึ้นรวม 900 แยกสำคัญ   
   (จากเดิม 850 แยกสำคัญ)   และล่าสุดเพิ่มข้อมูล JCV บริเวณจังหวัดเชียงใหม่อีก 120 แยก
- ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล NOSTRA Guide ร้านอาหารแนะนำ แหล่งท่องเที่ยว และช้อปปิ้งมากกว่า 3,500 แห่ง
- ข้อมูลล่าสุดกับข้อมูลเสียงและข้อความแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้ระยะแยกสัญญาณไฟจราจรเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ เฉพาะเขตต่างจังหวัดเท่า
   นั้น (แจ้งเตือนระยะ 500 เมตร)

    อุปกรณ์ในกล่องประกอบด้วย
1. Nuvi 40
2. แท่นยึดติดเครื่องในรถยนต์
3. สายชาร์จไฟในรถยนต์
4. สาย USB
5. คู่มือการใช้งานเบื้องต้น
6. ใบรับประกันสินค้า รับประกันศูนย์ 1 ปี

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522200013864
ขนาด: 145 x 110 x 63 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน